Ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ bạn nên biết

Trong các hồ sơ báo cáo tài chính của doanh nghiệp không thể thiếu mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Do đó, các doanh nghiệp cần phải nắm được các phương pháp ghi, mục đích và cách phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Vậy có những cách ghi báo cáo lưu chuyển tiền tệ nào, ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Bài viết dưới đây của Vina Accounting sẽ chia sẻ đến bạn đọc những thông tin liên quan hữu ích.

1. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là như thế nào?

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo kế toán tổng hợp toàn bộ các khoản thu – chi của doanh nghiệp trong khoảng thời gian nhất định. Báo cáo này còn thể hiện sự thay đổi của tài sản, các khả năng mà tài sản có thể chuyển đổi thành tiền, khả năng thanh khoản,…

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ còn được xem là bản sao của bản báo cáo tài chính, nhằm phản ánh tình trạng đầu ra – đầu vào của dòng tiền trong doanh nghiệp.

Ý nghĩa báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo chuyển lưu tiền tệ còn được biết đến như là một bản sao của báo cáo tài chính doanh nghiệp.

2. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ có ý nghĩa gì?

Mỗi doanh nghiệp đều cần báo cáo lưu chuyển tiền tệ để nắm bắt cũng như phân tích tình hình thu – chi của doanh nghiệp. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ còn phản ánh sự chênh lệch giữa dòng tiền ra – vào, qua đó giúp các nhà quản trị có thể quản lý thu chi một cách hiệu quả, thuận lợi. Ngoài ra, báo cáo lưu chuyển tiền tệ còn thể hiện mối quan hệ giữa dòng tiền thuần và lợi nhuận doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nhờ có báo cáo lưu chuyển tiền tệ mà các quản trị gia còn có thể đánh giá khả năng tạo ra tiền từ các yếu tố nội sinh hay ngoại sinh trong tương lai. Qua đó dự đoán khả năng trả nợ đúng hạn cũng như nhu cầu vốn bổ sung tại doanh nghiệp.

3. Tổng hợp những phương pháp ghi báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Hiện nay, căn cứ vào Thông tư số 200 và Thông tư số 300, có 2 phương pháp ghi báo cáo lưu chuyển tiền tệ là phương pháp gián tiếp và phương pháp trực tiếp. Dưới đây là các hướng dẫn chi tiết phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho cả 2 cách như sau:

3.1. Hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo gián tiếp

Đối với phương pháp này, doanh nghiệp cần đảm bảo dòng tiền ra – vào phải được xác định chính xác bằng cách điều chỉnh lợi nhuận trước thuế thu nhập của doanh nghiệp. Điều này nhằm tránh các ảnh hưởng đến những mục không phải bằng tiền và các khoản có ảnh hưởng đến tiền như sau:

  • Các khoản chi phí không bằng tiền: khấu hao tài sản cố định và dự phòng;
  • Các khoản lỗ lãi không bằng tiền: khoản lỗ, lãi có chênh lệch về tỷ giá hối đoái nhưng chưa thực hiện;
  • Các dòng tiền có được từ hoạt động đầu tư mà trong đó khoản lãi lỗ được phân loại như sau: cổ tức, nhượng bán bất động sản, tiền cho vay,…
  • Ngoài ra còn có các khoản phí vay đã được ghi nhận.

Bên cạnh đó, những dòng tiền đã có sự điều chỉnh với sự thay đổi trong vốn lưu động, chuyển từ hoạt động kinh doanh cùng các khoản chi phí đã trả trước dài hạn và các khoản thu – chi khác trong doanh nghiệp (các thay đổi về chi phí trả trước, thuế thu nhập đã nộp, lãi vay đã trả,…).

3.1. Hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo trực tiếp

Đối với phương pháp này, doanh nghiệp cần xác định dòng tiền ra – vào và trình bày bằng cách tổng hợp và phân tích trực tiếp các khoản tiền thu – chi theo nội dung từ các sổ kế toán trong doanh nghiệp.

Qua đó, báo cáo lưu chuyển tiền tệ phải đảm bảo tuân thủ theo các nguyên tắc như trên để đảm bảo tính minh bạch, chính xác và hợp pháp của báo cáo.

Ý nghĩa báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Hiện nay có 2 phương pháp ghi chép báo cáo lưu chuyển tiền tệ phổ biến trong doanh nghiệp đó là trực tiếp và gián tiếp.

4. Cách đọc và phân tích các loại báo cáo lưu chuyển tiền tệ hiện nay

Để có thể nhận định tình hình tài chính của doanh nghiệp mà cụ thể đó là dòng tiền để đưa ra các giải pháp và kế hoạch phù hợp cho tương lai, các nhà quản trị cần nắm phương pháp đọc và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ có 3 mục dòng tiền như sau: lưu chuyển từ hoạt động tài chính, lưu chuyển từ hoạt động kinh doanh và lưu chuyển từ hoạt động đầu tư. Qua đó, cách đọc và phân tích sẽ căn cứ vào 3 khoản mục trên.

Trước tiên, bạn có thể phân tích thông qua tỷ số hoạt động kinh doanh bằng cách xem xét tỷ trọng các dòng tiền tạo ra từ hoạt động kinh doanh. Qua đó, bạn có thể nắm bắt tỉ số phần trăm dòng tiền trong tổng khoản tiền lưu chuyển có từ hoạt động. Dưới đây là công thức phân tích mà bạn có thể tham khảo:

  • Cách tính tỷ trọng của lưu chuyển từ các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp:

Tỷ trọng = (Lưu chuyển dòng tiền từ các HĐKD / Tổng lưu chuyển dòng tiền từ các HĐKD)x100%

  • Cách tính dòng tiền thu được từ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp:

Tỷ trọng = (Dòng tiền thu được từ các HĐKD / Tổng dòng tiền thu từ các HĐKD)x100%

  • Cách tính dòng tiền có từ các hoạt động kinh doanh, kết quả của công thức sẽ giúp bạn nắm bắt tình hình sử dụng tiền trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với tổng dòng tiền mà doanh nghiệp đang sử dụng:

Tỷ trọng = (Dòng tiền đã chi từ các HĐKD / Tổng dòng tiền thu từ các HĐKD)x100%

Căn cứ vào các tỷ số này mà các nhà quản trị có thể phân tích các hoạt động đầu tư hiện tại của doanh nghiệp như: tỷ trọng dòng tiền thu từ các hoạt động doanh nghiệp, tỷ trọng lưu chuyển từ các hoạt động đầu tư, tỷ trọng dòng tiền chi từ các hoạt động doanh nghiệp,…

Bài viết trên của Vina Accounting đã trình bày đầy đủ những thông tin xoay quanh chủ đề báo cáo chuyển lưu tiền tệ trong doanh nghiệp. Hy vọng kế toán của doanh nghiệp có thể vận dụng kiến thức vào các hoạt động tài chính của công ty một cách hiệu quả. Để tham khảo thêm thông tin hoặc có nhu cầu tư vấn pháp lý, các bạn có thể truy cập website: https://vinaaccounting.vn hoặc liên hệ đến số hotline: 0901 22 73 88 để được các chuyên viên tư vấn kịp thời và tận tình.