Hướng dẫn các thủ tục khi giải thể chi nhánh hạch toán độc lập

Qua một khoảng thời gian hoạt động thì nhận thấy rằng chi nhánh hoạt động không hiệu quả. Vì vậy, cách để tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp là giải thể chi nhánh. Tuy nhiên, hồ sơ để giải thể và thủ tục như thế nào là đầy đủ, đúng pháp luật? Mời bạn cùng theo dõi bài viết hướng dẫn các thủ tục khi giải thể chi nhánh hạch toán độc lập của Vina Accounting để được hướng dẫn cách làm chi tiết.

thu tuc giai the chi nhanh hach toan doc lap

I. Căn cứ pháp lý

Chi nhánh được xem là một đơn vị trực thuộc doanh nghiệp. Được thành lập nhằm mục đích mở rộng quy mô và thị trường kinh doanh của doanh nghiệp. Theo Điều 84 của Bộ Luật Dân sự 2015, chi nhánh không có tư cách pháp nhân. Vì vậy, khi làm hồ sơ giải thể chi nhánh hạch toán độc lập cần căn cứ vào các nghị định, thông tư như sau: 

 • Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 vào ngày 01/01/2021
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp vào ngày 01/04/2021.
 • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT vào ngày 01/05/2021.
 • Nghị định 50/2016/NĐ-CP vào ngày 01/06/20216.
 • Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thuế vào ngày 17/01/2021.

II. Điều kiện giải thể chi nhánh công ty, doanh nghiệp

Căn cứ theo điều 213 của Luật doanh nghiệp 2020. điều kiện giải thể của chi nhánh như sau: 

 • Chi nhánh của doanh nghiệp được chấm dứt dựa trên quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Doanh nghiệp có chi nhánh đã thanh toán các khoản nợ, bao gồm nợ thuế của chi nhánh.

III. Quy trình thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh công ty

Quy trình làm thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán độc lập bao gồm 5 bước sau đây:

 • Bước 1: Đăng bố cáo điện tử về thông tin giải thể chi nhánh trên Cổng thông tin quốc gia
 • Bước 2: Xin công văn xác nhận không nợ thuế khi giải thể tại Cơ quan hải quan
 • Bước 3: Làm thủ tục đóng mã số thuế để khóa mã số thuế của doanh nghiệp trên hệ thống lưu trữ dữ liệu của cơ quan thuế. 
 • Bước 4: Làm hồ sơ trả lại con dấu chi nhánh cho cơ quan công an. 
 • Bước 5: Làm thủ tục giải thể chi nhánh tại sở kế hoạch đầu tư. 

IV. Thủ tục trả lại con dấu chi nhánh tại cơ quan Công an

Căn cứ vào Điều 18 của Nghị định số 99/2016/NĐ-CP, chỉ doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/07/2015, có con dấu được cấp bởi cơ quan Công an thì cần phải làm thủ tục trả lại mẫu dấu. Không áp dụng đối với các doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp năm 2020, do người được giao quyền chủ động tự quản lý và tự chịu trách nhiệm với dấu ấn của chính mình. 

thu tuc giai the chi nhanh hach toan doc lap

Xem thêm: Đăng ký bảo hộ thương hiệu logo độc quyền năm 2023

Do đó, hồ sơ để làm thủ tục trả lại con dấu chi nhánh bao gồm những giấy tờ sau:

 • Công văn xin hoàn trả con dấu chi nhánh.
 • Văn bản Quyết định giải thể chi nhánh của chủ sở hữu công ty, hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu chi nhánh do cơ quan Công an cấp.
 • Con dấu của chi nhánh

Sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục, cơ quan Công an sẽ cấp Giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu của doanh nghiệp. 

V. Hồ sơ, thủ tục giải thể chi nhánh công ty tại sở KHĐT

1. Hồ sơ giải thể chi nhánh

Hồ sơ chấm dứt hoạt động của chi nhánh được quy định chi tiết tại Điều 72 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP như sau:

 • Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh đã có chữ ký của người đại diện theo pháp luật. Dựa trên mẫu tại Phụ lục II – 20 ban hành kèm theo thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.
 • Đối với công ty TNHH MTV có Quyết định giải thể chi nhánh của chủ doanh nghiệp.
 • Đối với công ty 2 thành viên, công ty hợp danh cần có Quyết định và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên.
 • Đối với công ty cổ phần, cần có Quyết định và bản sao Biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc giải thể chi nhánh.
 • Giấy thông báo xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế cho chi nhánh của cơ quan thuế.
 • Thông báo xác nhận của cơ quan công an đã trả con dấu ( nếu có)
 • Giấy ủy quyền của người nộp hồ sơ giải thể ( nếu có)
 • Bản sao CMND/ CCCD hoặc hộ chiếu của người nộp hồ sơ.

2. Thủ tục giải thể chi nhánh

Trước khi thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật. Sau khi đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho cơ quan thuế. Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ giải thể chi nhánh tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp. 

thu tuc giai the chi nhanh hach toan doc lap

Xem thêm: Các quy chế pháp lý thành lập doanh nghiệp tư nhân mà chủ doanh nghiệp nên biết

Dựa theo hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký của Sở Kế hoạch và Đầu tư như sau:

 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh.
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về chi nhánh cho Cơ quan Thuế. 
 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh. Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của chi nhánh nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan Thuế. Đồng thời, ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp. 

VI. Lưu ý cần biết khi giải thể chi nhánh công ty, doanh nghiệp

Quyết định giải thể chi nhánh là sự tự nguyện của người quản lý doanh nghiệp khi không muốn tiếp tục hoạt động kinh doanh của công ty nữa bởi các lý do khác nhau. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan thì doanh nghiệp cần lưu ý những điều dưới đây:

 • Doanh nghiệp gửi văn bản thông báo tới đối tác, khách hàng và các bên liên quan về việc giải thể chi nhánh.
 • Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác hồ sơ chấm dứt hoạt động của chi nhánh.
 • Doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm của các hợp đồng. Đã thanh toán các khoản nợ, bao gồm nợ thuế và đã giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh. 
 • Trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động của chi nhánh mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và Sở Kế hoạch và Đầu tư thì doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ theo quy định tại Điều 37 Nghị định 50/2016/NĐ-CP.

Bài viết trên đây đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết khi làm thủ tục giải thể chi nhánh. Nếu như bạn đang gặp khó khăn trong quá trình làm hồ sơ và các thủ tục khi giải thể chi nhánh hạch toán độc lập có thể liên hệ với Vina Accounting qua website vinaaccounting.vn hoặc gọi đến số hotline 0901 22 73 88 để được hướng dẫn, hỗ trợ cụ thể và nhanh chóng.