Hướng dẫn chi tiết thủ tục sửa tờ khai sau thông quan 2023

Sửa tờ khai sau thông quan là quá trình sửa đổi sai sót, bổ sung tờ khai xuất, nhập khẩu sau khi hàng hóa đã thông quan sao cho hợp lý với chứng từ. Cùng Vina Accounting cập nhật những quy định mới nhất và hướng dẫn cụ thể liên quan đến quá trình hoàn thiện thủ tục trong bài viết dưới đây.

I. Điều kiện sửa khai báo sau thông quan

Người thực hiện khai báo với hải quan cần sửa đổi, bổ sung tờ khai theo đúng quy định trong các trường hợp sau:

 • Người khai báo, người nộp thuế xác định có sai sót và nhầm lẫn trong việc quá trình khai báo tại hải quan thì được bổ sung, sửa đổi hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày, tính từ ngày thông quan. Các thủ tục sửa tờ khai phải hoàn thành trước thời điểm hải quan quyết định thanh tra sau thông quan.
 • Người khai báo, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai báo sau thời hạn 60 ngày tính từ ngày thông quan và trước khi hải quan quyết định thanh tra sau thông quan. Trường hợp này người thực hiện được khai bổ sung và phải chịu xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

II. Điều kiện sửa tờ khai trong thông quan

Đối với các trường hợp đang trong quá trình thông quan, căn cứ theo Khoản 9, Điều 1 của Thông tư 39/2018/TT-BTC, người khai báo được sửa đổi, bổ sung tờ khai khi:

 • Người khai báo, người nộp thuế được sửa đổi tờ khai trước thời điểm cơ quan hải quan thực hiện thông báo kết quả của việc phân luồng tờ khai hải quan.
 • Người khai báo, người nộp thuế phát hiện nhầm lẫn, sai sót trong tờ khai báo sau thời điểm cơ quan hải quan thực hiện thông báo kết quả của việc phân luồng nhưng trước lúc thông quan thì được sửa đổi, bổ sung thông tin và phải chịu xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
 • Cơ quan hải quan phát hiện sai sót giữa thông tin hàng hóa thực tế và thông tin khai báo trong quá trình kiểm tra hồ sơ và hàng hóa và yêu cầu người khai báo thực hiện sửa đổi, bổ sung tờ khai cũng như chịu xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Lưu ý: Nếu nội dung trong tờ khai bổ sung liên quan đến chỉ tiêu thông tin quy định tại mục 3 trong Phụ lục I của Thông tư 39/2018/TT-BTC, Giấy phép xuất, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về kiểm dịch động vật, chất lượng sản phẩm động, thực vật, an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa.

III. Giấy tờ cần chuẩn bị để xin sửa tờ khai sau thông quan

Người khai báo, người nộp thuế cần chuẩn bị những văn bản, giấy tờ theo quy định của pháp luật sau:

 • Nộp 2 bản chính của văn bản sửa đổi, khai bổ sung.
 • Các giấy tờ chứng minh việc sửa chữa, khai bổ sung.

IV. Quy trình thực hiện sửa tờ khai và trách nhiệm các bên

Để đảm bảo quy trình thực hiện sửa tờ khai diễn ra thuận lợi, đúng theo quy định và tránh mất thời gian, cả người khai báo lẫn cơ quan hải quan cần nghiêm túc chấp hành những điều khoản được nêu dưới đây:

1. Đối với người thực hiện khai báo hải quan

Người khai báo hải quan cần có trách nhiệm:

 • Khai báo trung thực, chính xác đầy đủ các căn cứ, yếu tố khai bổ sung trong văn bản khai báo bổ sung.
 • Nộp đầy đủ các loại giấy tờ, hồ sơ cho cơ quan hải quan trong thời hạn được sửa đổi, khai bổ sung theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 22 Luật Hải Quan và Điều 34, Luật Quản lý thuế.
 • Thực hiện sửa chữa, khai bổ sung trên tờ khai theo đúng yêu cầu trong thông báo của cơ quan hải quan.
 • Nộp đủ và đúng thời hạn số tiền phạt chậm nộp (nếu phát sinh) hoặc số tiền thuế khai bổ sung.
 • Nếu số tiền thuế phải nộp được giảm sau khi khai bổ sung, người nộp thuế có quyền đề nghị cơ quan sở tại hướng xử lý phần tiền nộp thừa.

2. Đối với cơ quan hải quan

Cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ xin sửa tờ khai sau thông quan cần có trách nhiệm:

 • Ghi rõ ngày và giờ tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, khai bổ sung.
 • Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ giấy tờ trong hồ sơ sửa chữa, khai bổ sung và thông báo kết quả trên văn bản sửa chữa, khai bổ sung; đồng thời lưu giữ và trả cho người khai hải quan 01 bản.

Cơ quan hải quan cần thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ sửa đổi, khai bổ sung trong khoảng thời gian nhất định sau đây:

 • Trong thời hạn 8 giờ làm việc, tính từ khi tiếp nhận hồ sơ sửa chữa, khai bổ sung và trước thời điểm hải quan quyết định kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc miễn kiểm tra.
 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, khai bổ sung đối với trường hợp phải sửa đổi tờ khai trong thời hạn 60 ngày, tính từ ngày đăng ký khai báo hải quan và trước khi hải quan thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở, văn phòng của người nộp thuế.

V. Các cơ quan có thẩm quyền quyết định sửa tờ khai sau thông quan

Chi cục Hải quan là cơ quan có thẩm quyền quyết định có cho người khai báo, nộp thuế sửa tờ khai sau thông quan cũng như trực tiếp thực hiện TTHC. Đồng thời, đây cũng là đơn vị được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).

VI. Một số thắc mắc thường gặp khi sửa khai báo sau thông quan

Vina Accounting sẽ giải đáp một số vấn đề khó khăn mà bạn thường gặp trong quá trình thực hiện thủ tục sửa khai báo ở dưới đây:

1. Tờ khai sau thông quan có được hủy không?

Hải quan tiến hành hủy tờ khai cũ thay bằng tờ khai mới theo quy định tại Điều 15 của Thông tư số 128/2013/TT-BTC. Theo đó, thời điểm cơ quan hải quan phải thực hiện hủy tờ khai trước thời điểm quyết định kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc miễn kiểm tra. Do vậy, hàng hóa sau khi đã thông quan sẽ không được hủy tờ khai sau thông quan.

2. Số tiền cần nộp phạt khi sửa tờ khai sau thông quan là bao nhiêu?

Người khai báo tự phát hiện và thực hiện sửa tờ khai sau thông quan quá thời hạn quy định thì bị xử phạt theo quy định tại Điều 8 của Nghị định 128/2020/NĐ-CP như sau:

 • Đối với hành vi vi phạm khoản 1, Điều 8 Nghị định 128/2020/NĐ-CP, người khai báo bị phạt tiền từ 500.000 – 1.000.000 VNĐ.
 • Đối với hành vi vi phạm khoản 2, Điều 8 Nghị định 128/2020/NĐ-CP, người khai báo bị phạt tiền từ 1.000.000 – 2.000.000 VNĐ.
 • Đối với hành vi vi phạm khoản 3, Điều 8 Nghị định 128/2020/NĐ-CP, người khai báo bị phạt tiền từ  1.500.000 – 2.500.000 VNĐ.
 • Đối với hành vi vi phạm khoản 4, Điều 8 Nghị định 128/2020/NĐ-CP, người khai báo bị phạt tiền từ 2.500.000 – 5.000.000.
 • Đối với hành vi vi phạm khoản 5, Điều 8 Nghị định 128/2020/NĐ-CP, người khai báo bị phạt tiền từ 10.000.000 – 20.000.000 VNĐ.

Nếu người khai báo vi phạm Điểm b của Khoản 1, Khoản 3 và khoản 5 trong Điều 8, Nghị định 128/2020/NĐ-CP dẫn đến số tiền thuế phải nộp bị thiếu hoặc tăng thì số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn hoặc trốn thuế hoặc vi phạm quy định về quản lý hàng hóa xuất, nhập khẩu thì xử phạt theo quy định tại Điều 9 và từ Điều đến Điều 22 trong Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

Trong trường hợp người khai báo vi phạm quy định trong khoản 8 tại Điều 11, Nghị định 128/2020/NĐ-CP sẽ không áp dụng hình thức xử phạt tại Điều 8.

3. Mẫu đơn sửa tờ khai bổ sung sau thông quan

Mẫu số 03.KBS.GSQL (1).docx

Trên đây là những cập nhật mới nhất về mẫu đơn và thủ tục thực hiện bổ sung hoặc sửa tờ khai sau thông quan. Nếu bạn đang cần hỗ trợ vấn đề về pháp lý, tư vấn pháp luật và thủ tục giấy tờ liên quan thì hãy ghé qua trang web Vina Accounting.