Các phương pháp kế toán được sử dụng hiện nay là gì?

Có rất nhiều phương pháp kế toán để doanh nghiệp có thể lựa chọn ứng dụng vào doanh nghiệp của mình tùy theo đặc điểm của từng mô hình doanh nghiệp. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng biết hết được các phương pháp kế toán này. Chính vì thế, Vinaaccounting xin chia sẻ đến bạn đọc sáu phương pháp kế toán đang được sử dụng hiện nay.

Các phương pháp kế toán được sử dụng hiện nay.

I. Phương pháp kế toán dồn tích

 • Dựa trên cơ sở Dự thu – Dự chi.
 • Theo định nghĩa của Chuẩn mực kế toán chung thì: “ mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn, chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền”.
 • Ví dụ điển hình là phương pháp bán chịu. Doanh thu sẽ được ghi vào sổ kế toán khi giao hàng, phát hành hóa đơn thì vì thời điểm thu tiền. Như thế, một khoản chi phí phát sinh sẽ được ghi nhận khi có người đặt mua hoặc chấm công cho công nhân thay vì thời điểm thanh toán tiền như phương pháp bình thường. Do đó, điểm yếu của phương pháp này là công ty phải trả thu nhập trước khi nhận được tiền từ doanh thu bán hàng và dịch vụ.

II. Phương pháp kế toán toán dựa trên dòng tiền

Phương pháp kế toán dựa trên dòng tiền theo từ nguyên gốc tiếng Anh là Cash Basis và được nhiều người hiểu thành “Cơ sở tiền mặt”. Nhưng thực chất đây là phương pháp dựa trên Thực thu – Thực chi tiền. Là phương pháp đơn giản nhất. Thu nhập và chi phí sẽ được ghi lại để thực hiện phương pháp này, thực nhận tiền và thực chi tiền.

Phương pháp kế toán dựa trên dòng tiền.

III. Phương pháp chứng từ kế toán

 • Đây là phương pháp thông tin và kiểm tra sự hình thành của mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Để kiểm chứng và phản ánh được các nghiệp vụ kinh tế, thì phương pháp kế toán dùng là: mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải lập các giấy tờ, chứng từ hoặc vật chứa đựng thông tin để làm bằng chứng cho sự hoàn thành và phát sinh nghiệp vụ kinh tế.

Phương pháp kế toán dựa trên chứng từ kế toán.

 • Phương pháp này giúp chụp nguyên tình trạng và sự thay đổi của các đối tượng kế toán, được dùng để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và hoàn thành theo một trình tự thời gian, địa điểm phát sinh vào các bản chứng từ kế toán.
 • Đây được xem là căn cứ pháp lý cho việc bảo vệ tài sản và xác minh tính chính xác trong việc giải quyết các mối quan hệ kinh tế pháp lý thuộc đối tượng kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, hay kiểm tra kế toán.

IV. Phương pháp tính giá

 • Phương pháp tính giá là phương pháp thông tin và kiểm tra về chi phí gián tiếp và trực tiếp cho từng loại tài sản, từng loại hoạt động như: hàng hóa, vật tư, tài sản cố định, sản phẩm và lao vụ,…
 • Phương pháp này sử dụng thước đo tiền tệ để tính toán và xác định giá trị đối với từng loại tài sản thông qua việc nhập góp vốn, mua vào, được cấp, được tài trợ hoặc sản xuất theo một nguyên tắc nhất định.

Phương pháp kế toán dựa trên tính giá.

V. Phương pháp đối ứng tài khoản

Đây là phương pháp thông tin và kiểm qua quá trình hoạt động của mỗi loại tài sản, nguồn vốn và quá trình kinh doanh theo quan hệ biện chứng được ghi nhận trong mỗi nghiệp vụ kế toán phát sinh.

VI. Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán

 • Đây là phương pháp lập các báo cáo có tính tổng hợp như: báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán,… để khái quát tình hình nguồn vốn, tài sản và kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị doanh nghiệp theo từng thời kỳ nhất định.

Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán.

 • Để biết được thông tin tổng hợp về tài chính của đơn vị thì phải lập bảng cân đối kế toán có nghĩa là sử dụng phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán. Tuy nhiên, để thực hiện được phương pháp này thì doanh nghiệp phải theo dõi chặt chẽ sự vận động biến đổi và hình thành của các loại tài sản trong quá trình sản xuất kinh doanh.
 • Phải có chính xác về những thông tin hoạt động kinh tế của đơn vị như chứng từ hợp lệ, cơ sở pháp lý để làm căn cứ ghi sổ kế toán thì khi tính giá và ghi chép tài khoản kế toán mới đúng và mang tính chính xác cao. Nhưng thực tế thì chỉ dựa vào chứng từ để ghi chép là chưa đủ. Vì có những trường hợp không khớp giữa chứng từ và hiện vật do nhiều nguyên nhân khách quan như: Xăng dầu hao hụt do bốc hơi, đường dôi thừa do ẩm ướt,… Để có thể kiểm soát tình trạng này thì kế toán cần kiểm kê số lượng và tình hình cụ thể của hiện vật và đối chiếu với sổ sách trong từng thời điểm khác nhau để so sánh. Nếu có sự chênh lệch thì lập biên bản và điều chỉnh sổ sách sao cho khớp với thực tế. Kế toán phải ghi chép các số liệu chính xác và trung thực về các loại tài sản của doanh nghiệp.

Như vậy, trên đây vinaaccounting đã cung cấp cho bạn đọc về sáu phương pháp kế toán đang được sử dụng hiện nay. Hy vọng, bài viết sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về các phương pháp kế toán và ứng dụng nó cho thực tế. Nếu bạn còn thắc mắc hay cần giải đáp về các vấn đề liên quan thì có thể truy cập vào Website https://vinaaccounting.vn/ hoặc gọi điện đến hotline 0901 22 73 88 để được tư vấn trực tiếp nhé!