Phụ Cấp Xăng Xe Điện Thoại Có Tính Thuế TNCN Không?

Theo chân nền kinh tế ngày càng phát triển, giá xăng cũng từ đó mà tăng vọt dẫn tới tiền phụ cấp xăng xe là mối quan tâm lớn của nhiều doanh nghiệp và người lao động. Vậy phụ cấp xăng xe điện thoại có tính thuế TNCN? Bài viết dưới đây VINA ACCOUNTING sẽ chia sẻ cho bạn đầy đủ các thông tin mới nhất về vấn đề này.

Khái niệm về phụ cấp xăng xe, điện thoại

Phụ cấp xăng xe, điện thoại là khoản tiền cố định mà các công ty, doanh nghiệp hỗ trợ tiền xăng – đi lại cho nhân viên, người lao động, tiền điện thoại nhằm chia sẻ bớt một phần chi phí cần phải chi ho các khoản sinh hoạt thiết yếu. Cũng tương tự như các khoản phụ cấp khác như tiền chuyên cần, tiền ăn trưa,..

Người lao động cũng có thể nhận thêm được các khoản phụ cấp từ xăng xe hoặc không tùy thuộc vào chế độ riêng biệt ở từng công ty và đặc thù của ngành nghề làm việc.

Cơ sở pháp lý

 • Thông tư 111/2013/TT-BTC
 • Công văn 2192/TCT-TNDN ngày 25/5/2017 của Tổng cục thuế.
 • Theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định các khoản thu nhập chịu thuế TNCN.
 • Công văn 79557/CT-TTHT ngày 03/12/2018 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Phụ cấp xăng xe, điện thoại có cần phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC đã quy định về mức thu nhập chịu thuế cá nhân từ tiền lương và tiền công. Cụ thể như sau:

 • Các khoản mang chất tiền lương, tiền công dưới hình thức chi trả bằng tiền hoặc không bằng tiền.
 • Các khoản lợi ích là tiền hoặc không là tiền bên ngoài khoản tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động chi trả mà người nộp thuế được hưởng dưới các hình thức sau:
  • Các khoản tiền chi cho văn phòng, công tác phí, trang phục, điện thoại,.cao hơn mức quy định mà nhà nước đưa ra. Mức khoản chi không tính vào thu nhập chịu  thuế đối với một số trường hợp dưới đây.
  • Đối với cán bộ, công chức nhà nước, người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp Đảng, đoàn thể, Hội, hiệp hội,..: Mức khoán chi được áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài Chính.
  • Đối với những người lao động đang làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: Mức khoán chi được áp dụng phù hợp với mức thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Đối với những người lao động đang làm việc trong các tổ chức quốc tế, tại các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: Mức khoán chi thực hiện theo đúng quy định của tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.
Phụ cấp xăng xe, điện thoại có cần phải đóng thuế thu nhập cá nhân
Phụ cấp xăng xe, điện thoại có cần phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Bên cạnh đó trong Công văn 79557/CT-TTHT năm 2018 cũng đã nêu rõ như sau:

Nếu công ty chi trả các khoản tiền phụ cấp thuê nhà, xăng xe, điện thoại, phụ cấp chuyên cần cho nhân viên, ghi rõ điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các loại hồ sơ: Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế tài chính của doanh nghiệp,..

 • Đối với khoản tiền phụ cấp thuê nhà, xăng xe, phụ cấp chuyên cần: Doanh nghiệp được hạch toán vào các khoản phí xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC và tính vào khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của từng người lao động.
 • Đối với khoản phụ cấp tiền điện thoại, các khoản tiền chi trả điện thoại cá nhân được tính vào chi phí được khấu trừ trong quá trình xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được trừ khi tính thu nhập chịu thuế tncn.

Nếu công ty chi tiền điện thoại cho nhân viên cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định cần phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, phụ cấp tiền điện thoại sẽ được trừ khi xác định mức thu nhập chịu thuế dành cho người lao động. Nếu chỉ cao hơn mức khoán chi thì khoản chi cao hơn sẽ được tính vào mức thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Phụ cấp xăng xe sẽ được tính vào khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Phụ cấp xăng xe cho nhân viên có được tính là khoản phí được trừ khi tính thuế TNDN?

Theo quy định trong Khoản 1, Điểm 2.6 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC thì khoản phụ cấp xăng xe mà công ty, doanh nghiệp chi trả cho nhân viên hàng tháng sẽ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau:

 • Khoản chi thực tế được phát sinh có liên quan tới các hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Khoản chi bao gồm đầy đủ các loại hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định pháp luật đề ra.
 • Khoản chi nếu như có đầy đủ hóa đơn mua hàng, dịch vụ từng lần có giá trị trên 20 triệu đồng.
 • Các khoản chi phụ cấp xăng xe dành cho người lao động đực ghi cụ thể các điều kiện hưởng, mức hưởng tại một trong các dạng hồ sơ sau đây như hồ sơ lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế tài chính của doanh nghiệp,…
Khoản tiền phụ cấp xăng xe và điện thoại có được trừ khi tính thuế TNDN
Khoản tiền phụ cấp xăng xe và điện thoại có được trừ khi tính thuế TNDN

Như vậy, có thể thấy được chi phí phụ cấp xăng xe dành cho nhân viên đáp ứng được các điều kiện về khoản chi được trừ vào trong quá trình tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Phụ cấp xăng xe, điện thoại, ăn trưa có cần phải đóng bảo hiểm xã hội?

Căn cứ theo quy định tại khoản 26 Điều 1 thuộc Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH quy định chính xác về các khoản thu nhập sau đây sẽ không cần phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Cùng tham khảo ngay nhé.

 • Các khoản tiền thuộc chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, tiền thưởng cho sự sáng tạo,..
 • Tiền ăn giữa ca.
 • Các khoản phí hỗ trợ xăng xe, điện thoại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ,…
 • Hỗ trợ trong quá trình người lao động có người thân bị mất, vào các dịp lễ sinh nhật của người lao động, người lao động có người thân kết hôn, trợ cấp cho người lao động đang gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.
 • Các khoản phí hỗ trợ khác được ghi thành mục riêng có trong hợp đồng lao động xã hội quy định tại tiết c2 Điểm c Khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH.
Khoản tiền phụ cấp xăng xe và điện thoại có cần đóng bảo hiểm xã hội
Khoản tiền phụ cấp xăng xe và điện thoại có cần đóng bảo hiểm xã hội

Dựa vào các quy định trên mà phụ cấp xăng xe, điện thoại cùng tiền ăn trưa sẽ không cần phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Lời kết

Trên đây là các thông tin mới nhất mà VINA ACCOUNTING đã tổng hợp được và gửi tới bạn nhằm giải đáp vấn đề phụ cấp xăng xe điện thoại có tính thuế tncn. Mong rằng qua bài viết ngắn gọn này thì bạn sẽ có cái nhìn đúng nhất về khái niệm phụ cấp xăng cùng một số vấn đề liên quan khác. 

Xem thêm: