Mô tả công việc kế toán thuế theo từng thời điểm

Kế toán là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác cao cùng với khối lượng công việc lớn. Bộ phận kế toán của mỗi công ty có nhiều vị trí khác nhau đảm nhận vai trò riêng. Vậy mô tả công việc kế toán thuế và cường độ công việc theo từng thời điểm trong năm như thế nào? Bài viết sau đây của Vina Accounting sẽ giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề này.

I. Mô tả công việc của kế toán thuế cần làm trong doanh nghiệp

Một nhân viên kế toán cần phải thực hiện những công việc sau đây (tùy vào mỗi doanh nghiệp mà yêu cầu cho các vị trí kế toán thuế cũng khác nhau, nhưng nhìn chung đây là những công việc mà một kế toán thuế cần làm)

Mô tả công việc kế toán thuê
Kế toán thuế phải làm những công việc gì trong doanh nghiệp

1. Kế toán thuế phải làm những công việc gì trong doanh nghiệp?

Đối với những doanh nghiệp mới thành lập thì công việc của kế toán thuế trước hết là lập tờ khai thuế môn bài và thực hiện nộp thuế môn bài cho cơ quan thuế.

 • Công việc hàng ngày mà kế toán thuế cần làm là: tập hợp, sắp xếp hóa đơn, biên lai, chứng từ phát sinh của doanh nghiệp để tiện theo dõi và hạch toán.
 • Cuối tháng, kế toán thuế cần: Nộp tiền cho cơ quan thuế (nếu có), lập tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
 • Cuối mỗi quý, kế toán thuế cần: Làm báo cáo quý cho thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN; báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, làm báo cáo thuế tháng của quý đó.
 • Công việc cuối năm của kế toán thuế là: Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN và báo cáo thuế TNDN quý IV, lập báo cáo tài chính, lập báo cáo thuế cho tháng cuối năm.

2. Trong doanh nghiệp kế toán thuế có trách nhiệm như nào?

 • Phải làm việc trực tiếp với cơ quan thuế nếu có phát sinh
 • Kiểm tra, rà soát và đối chiếu hóa đơn giá trị gia tăng với bảng kê khai thuế đầu vào, đầu ra
 • Kiểm tra, rà soát và đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu
 • Mỗi tháng kế toán thuế cần lập báo cáo tổng hợp thuế giá trị gia tăng đầu ra của doanh nghiệp và phân loại theo thuế suất

Kế toán thuế lập báo cáo tổng hợp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào của doanh nghiệp dựa trên tỷ lệ phân bổ thuế GTGT đầu ra đã được khấu trừ. Hoàn thiện các chứng từ báo cáo thuế của công ty, doanh nghiệp.

 • Cập nhật tình hình nộp ngân sách nhà nước, tồn đọng ngân sách và việc hoàn thuế của doanh nghiệp.
 • Phối hợp cùng với kế toán tổng hợp để đối chiếu, rà soát các số liệu trong báo cáo thuế của các cơ sở, đơn vị nhằm thống nhất số liệu giữa báo cáo và quyết toán.
 • Lập hồ sơ ưu đãi cho các dự án đầu tư mới, thực hiện đăng ký đơn vị phát sinh mới hay điều chỉnh giảm nếu có phát sinh.
 • Nếu có phát sinh cần lập hồ sơ hoàn thuế .
 • Lập báo cáo tổng hợp thuế định kỳ hoặc đột xuất khi có phát sinh.
 • Kiểm tra, rà soát các hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp, không hợp lệ để thông báo cho các cơ quan có liên quan.
 • Kiểm tra và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế.
 • Lập bảng kê khai danh sách lưu trữ hóa đơn thuế GTGT theo thời gian, sắp xếp theo thứ tự số quyển tránh thất thoát, hư hỏng.
 • Cập nhật liên tục các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Cập nhật, theo dõi tình hình sử dụng và trao đổi hóa đơn.
 • Đảm bảo nguyên tắc bảo mật
 • Kiểm tra, rà soát và đối chiếu các biên bản nhận, trả hàng nhằm điều chỉnh doanh thu, báo cáo thuế kịp thời nếu có phát sinh.

3. Quyền hạn của kế toán thuế

 • Kế toán thuế có quyền đề xuất cách xử lý những trường hợp hóa đơn cần phải điều chỉnh.
 • Đánh giá, nhận xét nếu có sự chênh lệch giữa số liệu quyết toán và báo cáo thuế.
 • Hướng dẫn kế toán cơ sở kê khai, báo cáo thuế đúng quy định.
 • Một số công việc khác liên quan đến thuế.

II. Công việc của kế toán thuế theo trình từng thời điểm

Mô tả công việc kế toán thuê
Công việc của kế toán thuế theo từng thời điểm

1.  Công việc kế toán thuế cần làm hằng ngày

1.1.  Thu thập, sắp xếp, xử lý và lưu trữ các hóa đơn, chứng từ kế toán

– Thu thập ở đây được hiểu là tập hợp toàn bộ hóa đơn và chứng từ kế toán có phát sinh trong quá trình doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh.

 • Thu thập được thực hiện trong doanh nghiệp: Phát sinh trong quá trình doanh nghiệp bán hàng hóa, sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Theo quy định cần phải thu nhập hóa đơn xuất hàng, chứng từ kế toán đó là: Hóa đơn đầu ra,  phiếu thu, phiếu xuất kho, giấy báo cáo…
 • Thu thập được thực hiện ngoài doanh nghiệp: Phát sinh trong quá trình doanh nghiệp đi mua hàng hóa dịch vụ nhằm phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Để ghi nhận, chứng thực tài sản mua nhằm tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN… Đối với trường hợp này kế toán thuế cần thu thập các chứng từ như  là: Hóa đơn đầu vào,  phiếu chi, phiếu nhập kho, giấy báo nợ…

Bên cạnh đó, kế toán thuế cần thu thập được các hóa đơn, chứng từ như: Hợp đồng hợp tác kinh doanh, biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng,  phiếu yêu cầu, báo giá,…

– Xử lý: Là việc kiểm tra, rà soát và phân tích hóa đơn, chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ, và hợp lý.

Lưu ý về tính hợp pháp:

 • Hóa đơn: Phải được lập theo đúng mẫu được Bộ tài chính quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC.
  Lưu ý: Để đảm bảo tính hợp pháp đối với hóa đơn được đặt in, trước khi đưa vào sử dụng cần phải thông báo phát hành hóa đơn với Cơ quan quản lý thuế doanh nghiệp.
 • Phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu thu, phiếu chi,… cần phải lập theo đúng mẫu đã được quy định phù hợp với mỗi doanh nghiệp.

– Xét về chế độ kế toán: Đây là các quy định chung về công tác hạch toán ghi sổ kế toán, hiện nay chúng ta có các điều luật về chế độ kế toán cho doanh nghiệp như sau:

+ Theo thông tư 200/2014/TT-BTC (Hiện đã thay thế hoàn toàn Quyết định 15/2006/QĐ-BTC) đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn hay vốn kinh doanh hoàn toàn là vốn nước ngoài.

+ Căn cứ quyết định 48/2006/QĐ-BTC đối với các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.

– Xét về tính hợp lệ: Nội dung được ghi trên hóa đơn, chứng từ kế toán phải phản ánh chi tiết, đầy đủ, rõ ràng, không tẩy xóa, không được sử dụng mực màu đỏ, tránh ghi chồng đè, sửa chữa trên hóa đơn chứng từ kế toán, …..

– Xét về tính hợp lý: Nội dung của nghiệp vụ kế toán phát sinh được phản ánh rõ trên các chứng từ kế toán. Nội dung phải liên quan và  phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

– Sắp xếp: Sau khi thu thập và xử lý các hóa đơn chứng từ kế toán, kế toán thuế cần sắp xếp theo các cách phân loại sau đây:

 • Sắp xếp theo loại hóa đơn chứng từ
 • Sắp xếp dựa theo nội dung của nghiệp vụ kế toán phát sinh

Tùy vào lựa chọn của doanh nghiệp mà có các cách sắp xếp khác nhau tuy nhiên đều phải sắp xếp dựa trên các nguyên tắc, theo trình tự thời gian, có hệ thống và có thể so sánh đối chiếu được.

– Lưu trữ:

 • Đối với những hóa đơn, chứng từ kế toán không hạch toán ghi sổ kế toán, không có căn cứ kê khai tính thuế thì phải lưu trữ ít nhất trong vòng 05 năm.
 • Đối với những hóa đơn, chứng từ kế toán có hạch toán ghi sổ kế toán và có căn cứ kê khai tính thuế thì việc lưu trữ phải được thực hiện ít nhất trong vòng 10 năm.
 • Đối với những hóa đơn, chứng từ kế toán có liên quan đến An ninh Quốc phòng thì thời gian lưu trữ tối thiểu là 20 năm.

1.2. Cập nhật các Nghị định, Văn bản pháp luật mới nhất về Thuế, Thông tư của Bộ tài chính tại các trang thông tin:

 • Thuvienphapluat
 • Tongcucthue

2. Công việc kế toán thuế cần làm hằng tháng

Từ những hóa đơn chứng từ kế toán đã thu thập từ những công việc hàng ngày, hàng tháng doanh nghiệp cần phải tiến hành lập các tờ khai báo cáo thuế

 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các công ty, doanh nghiệp có doanh thu từ 50 tỷ đồng trở lên.
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với các công ty, doanh nghiệp có phát sinh thuế TNCN từ 50 triệu đồng trở lên.
 • Báo cáo tình trạng sử dụng hóa đơn: Đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế
 • Doanh nghiệp nợ đọng nhiều tiền thuế.
 • Doanh nghiệp được cơ quan thuế kiểm tra và đưa ra kết luận là thuộc nhóm doanh nghiệp được thành lập nhằm mục đích mua bán, sử dụng hóa đơn.
 • Hạn nộp các tờ khai hàng tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.
Mô tả công việc kế toán thuê
Công việc kế toán thuế cần làm hằng tháng

3. Công việc của kế toán thuế mỗi quý:

Lập các tờ khai báo cáo thuế theo đúng quy định

3.1. Tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo từng Quý.

Thông tư 151/2014/TT-BTC kể từ Quý IV/2014 doanh nghiệp không phải lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính mà chỉ ước tính ra một số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cần phải nộp vào ngân sách nhà nước hạn theo Quý.

3.2. Lập tờ khai thuế GTGT

 • Đối với các doanh nghiệp mới thành lập
 • Đối với những công ty, doanh nghiệp mới thành lập hoặc có doanh thu dưới 50 tỷ đồng.

3.3. Lập tờ khai thuế TNCN

 • Đối với những doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý
 • Đối với những công ty, doanh nghiệp có phát sinh thuế TNCN dưới 50 triệu đồng.

3.4. Kiểm tra, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn, chứng từ: Đối với các doanh nghiệp không có rủi ro về thuế bao gồm: Các doanh nghiệp mới thành lập, các doanh nghiệp đã và đang trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh.

Thời hạn nộp các tờ khai theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng tiếp theo sau quý đó.

4. Công việc cụ thể của kế toán thuế hàng năm

 • Công việc đầu năm: Giai đoạn từ 01/01 đến 31/01 của năm kế toán tài chính cần hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài.
 • Công việc cuối năm:
  • Hoàn thiện báo cáo tài chính
  • Lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
  • Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Thời hạn nộp chậm nhất là ngày thứ 90 của năm sau.

Mô tả công việc kế toán thuê
Hoàn thiện báo cáo tài chính

Bài biết trên đây của chúng tôi đã giải đáp những thông tin liên quan đến kế toán thuế. Từ đó giúp bạn nắm rõ các công việc, nhiệm vụ của một kế toán thuế trong doanh nghiệp. Nếu bạn còn điều gì thắc mắc hay cần được tư vấn vui lòng truy cập website: Vina Accounting hoặc liên hệ hotline: 0901 22 73 88 để được giải đáp chi tiết.