Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Thông Tư 200 Và PP Ghi Sổ

Mẫu sổ nhật ký chung theo Thông tư 200 là một loại văn bản được ban hành theo pháp luật. Theo đó, sổ nhật ký chung là thuật ngữ chỉ sổ kế toán tổng hợp. Loại sổ này thường dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế và tài chính phát sinh theo trình tự thời gian. Đồng thời phản ánh định khoản kế toán phục vụ cho việc ghi Sổ Cái. Cùng Vina Accounting tìm hiểu kỹ hơn các quy định về mẫu sổ này nhé.

Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200

Sổ nhật ký chung được hiểu là một hình thức kế toán Nhật ký chung. Mẫu sổ nhật ký này dùng để ghi chép từng kỳ các nghiệp vụ về kinh tế và tài chính phát sinh. Kế toán sẽ căn cứ số liệu trong nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo từng nghiệp vụ. Vậy mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200 có nguyên tắc ghi chép thế nào?

Cơ bản thì sổ nhật ký chung có nguyên tắc và đặc trưng khi ghi chép. Cụ thể là các nghiệp vụ kinh tế và tài chính phát sinh đều phải ghi vào sổ nhật ký. Đồng thời tuân thủ theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế của nghiệp vụ đó khi ghi vào sổ. Sau đó, căn cứ vào những số liệu đó để ghi vào sổ cái theo từng nghiệp vụ cụ thể.

Thông tư 200 quy định về mẫu sổ nhật ký chung ra sao?
Thông tư 200 quy định về mẫu sổ nhật ký chung ra sao?

Hiện nay, kế toán không cần phải ghi thủ công vào sổ nhật ký chung và sổ cái. Phần mềm kế toán sẽ hỗ trợ các thao tác ghi chép, nhập liệu này. Quy định về mẫu sổ nhật ký chung theo Thông tư 200 thì Fast Accounting Online là phần mềm có thể hỗ trợ. Hướng dẫn cách ghi và mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200 được thể hiện rõ tại mẫu số 03a-DN.

Hầu hết các doanh nghiệp đều áp dụng theo hình thức ghi mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200. Tùy vào nhu cầu mà kế toán có thể thực hiện sổ nhật ký chung trên Excel hoặc làm trên các phần mềm kế toán. Dưới đây là mẫu sổ nhật ký chung Thông tư 200 đúng tiêu chuẩn.

Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200
Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200

Hướng dẫn cách ghi sổ nhật ký chung

Trình tự ghi của mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200 được chia làm 2 trường hợp. Cụ thể là trình tự ghi theo ngày và trình tự ghi theo cuối tháng, cuối quý và cuối năm. Dưới đây là hướng dẫn cách ghi sổ nhật ký chung theo từng trường hợp.

 • Hướng dẫn trình tự ghi mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200 hàng ngày

Trình tự ghi sổ nhật ký chung hàng ngày cần căn cứ vào các chứng từ đã được kiểm tra. Đầu tiền, kế toán nên ghi các nghiệp vụ phát sinh vào sổ nhật ký chung. Sau đó căn cứ số liệu đó để tiếp tục ghi vào sổ cái. Các nghiệp vụ phát sinh sẽ được ghi vào các sổ/ thẻ kế toán liên quan nếu đơn vị/ công ty có mở sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết.

Trường hợp nếu đơn vị/ công ty có mở sổ nhật ký đặc biệt thì căn cứ vào chứng từ dùng để ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh. Định kỳ ghi mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200 sẽ rơi vào các thời điểm như 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày,… hoặc cuối tháng.

Tuỳ vào số lượng nghiệp vụ phát sinh, yêu cầu tổng hợp sổ nhật ký đặc biệt. Kế toán sẽ lấy số liệu để ghi vào tài khoản phù hợp trên sổ cái. Đồng thời ghi vào nhiều sổ nhật ký đặc biệt (nếu có) sau khi đã loại trừ số trùng lặp do một nghiệp vụ được xác định.

 • Hướng dẫn trình tự ghi sổ nhật ký chung cuối tháng, cuối quý và cuối năm

Trình tự ghi mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200 đầu tiên là cần cộng các số liệu ghi trên sổ cái rồi lập bảng cân đối số phát sinh. Sau khi kiểm tra, so sánh và đối chiếu số liệu ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết thì có thể tiến hành lập các báo cáo tài chính.

Về nguyên tắc thì tổng số phát sinh Nợ/ Có trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng với tổng số phát sinh Nợ hoặc Có trên sổ Nhật ký chung. Hoặc bằng với các sổ Nhật ký đặc biệt cùng kỳ sau khi đã loại trừ số trùng lặp trên các sổ Nhật ký đặc biệt.

Trình tự ghi sổ nhật ký chung như thế nào?
Trình tự ghi sổ nhật ký chung như thế nào?

3 Ví dụ cách ghi của mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200

Ví dụ 1: Lập phiếu chi số PC001/1 vào ngày 03/01/2021- Để Chi nộp tiền thuế môn bài năm 2021 là 2.000.000 vnd.

 • Hạch toán Nợ TK 642 là 2.000.000
 • Hạch toán Có TK 111 là 2.000.000

Ví dụ 2: Nhận hóa đơn HD0000216 vào ngày 03/01/2021 để mua vải sợi của công ty Thanh Hà về nhập kho với giá chưa thuế là 120.000.000 (chưa thanh toán).

 • Hạch toán Nợ TK 152 là VS: 120.000.000
 • Hạch toán Nợ TK 133 là 12.000.000
 • Hạch toán Có TK 331 là ThanhHa: 132.000.000

Ví dụ 3: Nhận hóa đơn HD0128956 vào ngày 03/01/2021 do thanh toán tiền vận chuyển cho công ty An Thái để nhập lô nguyên vật liệu bằng tiền mặt là 720.000 (chưa thuế).

 • Hạch toán Nợ TK 152 là VS: 720.000
 • Hạch toán Nợ TK 133 là 72.000
 • Hạch toán Có TK 111 là 792.000
Nguyên tắc ghi sổ nhật ký theo TT 200 là gì?
Nguyên tắc ghi sổ nhật ký theo TT 200 là gì?

Nguyên tắc ghi trên mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200 là tất cả nghiệp vụ phát sinh đều phải ghi vào sổ nhật ký chung. Trong trường hợp có phát sinh nhiều thì có thể giảm bớt khối lượng ghi sổ cái các doanh nghiệp. Cụ thể là mở các sổ nhật ký đặc biệt để ghi riêng các nghiệp vụ phát sinh liên quan.

Về phương pháp ghi chép thì tương tự như sổ nhật ký chung do các sổ nhật ký đặc biệt là một phần của sổ nhật ký chung. Tuy nhiên, các nghiệp vụ đã ghi vào sổ Nhật ký đặc biệt thì không ghi vào sổ Nhật ký chung để tránh trùng lặp. Để ghi Sổ Nhật ký chung và các Sổ Nhật ký đặc biệt thì kế toán cần căn cứ vào Sổ Cái.

Một số mẫu sổ nhật ký đặc biệt thông dụng đúng tiêu chuẩn 

 • Mẫu sổ nhật ký thu tiền (Mẫu 03a1-DN)
 • Mẫu sổ nhật ký chi tiền (Mẫu 03a2-DN)
 • Mẫu sổ nhật ký mua hàng (Mẫu S03a3-DN)
 • Mẫu sổ nhật ký bán hàng (Mẫu S03a4-DN)

Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi sổ

Nội dung của sổ nhật ký chung là ghi chép các nghiệp vụ kinh tế/ tài chính phát sinh theo trình tự thời gian cụ thể. Đồng thời phục vụ việc ghi Sổ Cái bằng cách phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản. Các số liệu ghi trên sổ nhật ký chung sẽ được sử dụng để kế toán căn cứ theo rồi ghi vào Sổ Cái. Phương pháp ghi mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200 thế nào?

Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi sổ nhật ký chung cần tuân thủ
Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi sổ nhật ký chung cần tuân thủ

Kết cấu và phương pháp ghi sổ của mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200 là:

 • Ngày, tháng ghi sổ (A): Ghi ngày, tháng ghi sổ
 • Chứng từ: Số hiệu (B) – Ghi số hiệu của chứng từ, Ngày/ tháng (C) – Ghi ngày tháng lập trên chứng từ
 • Diễn giải (D): Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế/ tài chính phát sinh của chứng từ kế toán
 • Đã ghi sổ cái (E): Đánh dấu các nghiệp vụ ghi sổ Nhật ký chung đã được ghi vào Sổ Cái
 • STT dòng (G): Ghi số thứ tự dòng của Nhật ký chung
 • Số hiệu TK (H): Ghi số hiệu các tài khoản ghi Nợ/ ghi Có theo định khoản kế toán các nghiệp vụ phát sinh. Luu ý: Mỗi tài khoản phải được ghi một dòng riêng, trong đó tài khoản ghi Nợ được ghi trước còn Tài khoản ghi Có được ghi sau.
 • Số phát sinh: Nợ (1) – Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Nợ, Có (2) – Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Có
 • Cuối trang sổ: Cộng số phát sinh lũy kế trước khi chuyển sang trang sau
 • Đầu trang sổ: Ghi số cộng cuối trang trước khi chuyển sang

Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200 được hiểu là sổ kế toán tổng hợp theo trình tự thời gian cụ thể. Mẫu sổ này được quy định rõ tại Thông tư 200/2014/TT-BTC. Hy vọng bài viết có thể mang đến những thông tin hữu ích về mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200. Theo dõi vinaccounting.vn để biết thêm các quy định liên quan đến ngành kế toán nhé.

Xem thêm: