Tham khảo các biểu mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần

Với nhiều ưu điểm trong việc huy động vốn và số lượng thành viên nên các doanh nghiệp đa số lựa chọn công ty cổ phần để phát triển sản xuất, kinh doanh. Do đó, câu hỏi được đặt ra là mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần gồm những điều khoản như thế nào? Trong bài viết này, hãy cùng Vina Accounting tìm hiểu thông tin chi tiết cũng như mẫu tham khảo quyết định thành lập công ty cổ phần mới nhất.

1. Quyết định thành lập công ty cổ phần được định nghĩa ra sao?

Theo các quy định của pháp luật hiện nay, việc thành lập công ty cổ phần là một dạng tổ chức có tư cách pháp nhân cũng như có trách nhiệm nhưng bị giới hạn trong phạm vi nhất định.

Quyết định thành lập công ty là biên bản được thiết lập ra trước khi thành lập công ty, nó giống như một bản cam kết đồng thời thể hiện thiện chí sau khi đã bàn bạc và đưa ra quyết định kinh doanh và sản xuất của các thành viên đồng sáng lập .

Tại Nghị định 108/ 2018/ NĐ-CP, quyết định thành lập công ty cổ phần là một loại tài liệu quan trọng khi chủ doanh nghiệp hoặc những người được ủy quyền để nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch – đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Cổ đông phải chịu các nghĩa vụ có liên quan đến tài sản và phải có trách nhiệm đối với các khoản nợ của công ty tối đa bằng số vốn đã đầu tư vào cho công ty hoặc doanh nghiệp đó. Cổ đông của các công ty cổ phần có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình, trừ những trường hợp được quy định tại Khoản 3 Điều 119 và Khoản 1 Điều 126 của Bộ Luật doanh nghiệp năm 2014.

Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần

2. Biểu mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần được cập nhật mới nhất năm nay

Biểu mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần về cơ bản bao gồm: tên người chủ sở hữu, đại hội đồng cổ đông, hội đồng các thành viên, ngành nghề kinh doanh, thời gian có hiệu lực, các điều khoản của công ty, chữ ký của những người đại diện và các bên có liên quan.

Hình thức doanh nghiệp khác nhau sẽ có các mẫu quyết định khác nhau, dưới đây là mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần mới nhất.

TÊN CÔNG TY         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:………./ QĐ-……….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………,ngày………tháng………năm.

  ĐƠN QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

     BAN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN………………………

– Theo căn cứ của Bộ Luật Doanh nghiệp năm 2020.

– Căn cứ vào các điều lệ của công ty…………………………………..

– Căn cứ theo biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số……… vào ngày ……/……./…….

QUYẾT ĐỊNH SAU:

Điều 1. Góp vốn để thành lập công ty cổ phần ………………… với các nội dung sau:

  1. ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Thực hiện theo các luật lệ của công ty

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Điều 3. Theo các cơ cấu tổ chức của công ty

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 4. Thời gian thực hiện………..………………………………………………………..

Điều 5. Quyết định sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký kết và các phòng ban liên quan phải có trách nhiệm thực hiện theo quyết định này.

Địa chỉ nhận: TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  • Căn cứ theo điều 4.     CHỦ TÍCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  • Lưu VP.   (Ký, đóng dấu và ghi cụ thê họ tên)

3. Hướng dẫn soạn biểu mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần

Để soạn thảo một quyết định trước khi thành lập công ty cổ phần cụ thể, các bạn có thể xem biểu mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần ở mục 2 và sau đó điền đầy đủ các thông tin theo các mục đã được gợi ý.

4. Việc tra cứu các quyết định khi thành lập doanh nghiệp

Việc tra cứu các quyết định thành lập doanh nghiệp hiện nay được thực hiện tương đối dễ dàng bằng cách gửi yêu cầu đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cụ thể qua 3 bước sau:

  • Truy cập vào cổng thông tin quốc gia để đăng ký doanh nghiệp trong nước tại địa chỉ trang web: dangkykinhdoanh.gov.vn.
  • Điền thông tin về mã số thuế doanh nghiệp hoặc tên công ty của bạn vào phần tìm kiếm ở trên cùng góc phải rồi nhấn tìm kiếm, đối với trường hợp tìm theo mã số thuế, bạn sẽ biết được chính xác tên doanh nghiệp cần tìm. Nếu bạn chỉ nhập tên công ty, kết quả tìm kiếm sẽ là những doanh nghiệp có tên gần hoặc giống nhau sẽ mất thời gian tìm để xem chi tiết.
  • Tất cả các thông tin về tên doanh nghiệp, tình trạng hoạt động kinh doanh, ngày bắt đầu thành lập, tên người được đại diện theo pháp luật, địa điểm trụ sở chính đều sẽ được hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần

5. Những điều cần phải lưu ý trước khi đưa ra quyết định thành lập công ty cổ phần

Các công ty phải cung cấp đầy đủ những thông tin để xác minh đảm bảo rằng  các yếu tố như tên chưa được đăng ký bởi công ty nào khác và địa chỉ trụ sở chính của công ty phải rõ ràng, chính xác. Đây là cơ sở để giúp các cá nhân, tổ chức hay nhà đầu tư đánh giá uy tín để có thể tiến hành hợp tác cũng như góp vốn.

Ngoài ra, để tránh các rủi ro khi xảy ra sự cố cần phải làm rõ mục đích và lĩnh vực kinh doanh. Các thành viên, cổ đông, những thành viên tham gia vào việc thành lập công ty cổ phần hay bất kì thành viên nào tham gia góp vốn đều cần phải xác định rõ ràng để tránh những tranh chấp không đáng có. Quyết định thành lập công ty cổ phần phải có chữ ký của người đại diện để chứng minh được rằng văn bản quyết định này là hợp pháp.

Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần

Trên đây, là toàn bộ những thắc mắc mà mọi người quan tâm đến các vấn đề về cách thực hiện cũng như việc tra cứu như thế nào trước khi quyết định thành lập công ty cổ phần Hi vọng với những thông tin trên của Vina Accounting về mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần mới nhất sẽ mang lại hữu ích đối với bạn.