Mẫu Phụ Lục Hợp Đồng Thuê Nhà Và Những Điều Cần Lưu Ý

Trong quá trình đi thuê nhà thì rất khó tránh khỏi các trường hợp bổ sung vào điều khoản trong hợp đồng. Theo đó thì việc bổ sung phụ lục vào trong mỗi bản hợp đồng là vô cùng cần thiết. Trong bài viết sau đây VINA ACCOUNTING xin gửi tới bạn thông tin chi tiết về mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà và các lưu ý trong việc ký kết phụ lục. Cùng đón đọc ngay nhé.

Khái niệm về phụ lục hợp đồng thuê nhà

Theo điều 403 của Bộ luật dân sự 2015 có quy định rõ ràng về hợp đồng có thể đi kèm theo phụ lục để quy định chi tiết một số điều khoản hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục không được trái ngược với nội dung có trong hợp đồng.

Các thông tin cơ bản về khái niệm phụ lục hợp đồng thuê nhà
Các thông tin cơ bản về khái niệm phụ lục hợp đồng thuê nhà

Chính vì thế mà bạn có thể hiểu phụ lục hợp đồng thuê nhà là đi kèm theo để nêu rõ quy định một số điều khoản của hợp đồng thuê nhà. Do vậy, nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung ban đầu. Nếu có thì điều khoản trái với hợp đồng sẽ mất đi hiệu lực trừ trường hợp cả 2 bên đều chấp nhận phụ lục trái với điều khoản thì có thể coi như điều khoản đó trong hợp đồng ban đầu đã được sửa đổi.

Cách làm mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà đúng quy định

Thông thường hợp đồng có rất nhiều loại như hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, hợp đồng góp vốn, hợp đồng thế chấp,.. Trên đó có ghi rõ thông tin về tên hợp đồng, số hợp đồng nếu có và ngày tháng năm thành lập hợp đồng. Ví dụ như: Hợp đồng kinh tế số 123/ HĐKT ngày 01/01/2019 giữa công ty A và công ty B.

Căn cứ theo tên hợp đồng cũng như mục đích của hợp đồng để ghi rõ, cụ thể từng bên giao kết. Ví dụ: Nếu là dạng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất thì Bên A sẽ là bên thế chấp còn Bên B sẽ là bên nhận thế chấp.

Ngoài ra căn cứ vào chủ thể giao kết hợp đồng để liệt kê cho chính xác. Cụ thể:

  • Nếu chủ thể giao kết là cá nhân thì cần ghi đầy đủ các nội dung như: Họ và tên, năm sinh, CMND hoặc căn cước công dân cùng hộ chiếu, địa chỉ hộ khẩu, địa chỉ liên lạc và số điện thoại,…
  • Nếu chủ thể giao kết là tổ chức, pháp nhân thì cần phải ghi đầy đủ các thông tin của pháp nhân đó trên Giấy tờ kinh doanh kèm theo thông tin người đại diện.
Hướng dẫn làm mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà đúng theo quy định
Hướng dẫn làm mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà đúng theo quy định

Những nội dung chính có trong phụ lục hợp đồng này bao gồm:

  • Nếu sửa đổi và bổ sung thì cần ghi rõ trước khi sửa đổi là gì và sau khi sửa đổi thành gì.
  • Nếu hủy bỏ các điều khoản nào thì cũng cần ghi rõ điều khoản đó ra,..

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

Cùng tham khảo mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà thường được sử dụng ngay sau đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

(Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng (1) ….ngày …./…./…..)

Hôm nay, ngày … tháng …. năm ……., tại …… Chúng tôi gồm:

BÊN (2): (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông: ……    Sinh năm: ……

CMND/CCCD số: …. do …… cấp ngày ….

Hộ khẩu thường trú tại: ……..

Bà: …..      Sinh năm: ……..

CMND/CCCD số: ……. do …….. cấp ngày …….

Hộ khẩu thường trú tại: …..

BÊN (2):  (Sau đây gọi tắt là Bên B) CÔNG TY ……

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …, do Sở Kế hoạch và Đầu tư ….. cấp, đăng ký lần đầu ngày …. đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày ….

Địa chỉ trụ sở chính: ……

Đại diện bởi ông/bà: ……. Chức vụ: …

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …… do ….. cấp ngày ……

Hai bên cùng thống nhất lập Phụ lục hợp đồng này sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng …. ký ngày …./…../….. (Sau đây gọi là Hợp đồng ……) như sau:

Điều 1: Sửa đổi vào Khoản … Điều ….. của Hợp đồng …… như sau:

Từ: “………

…..”

Thành: “………

…….”

Điều 2: Các nội dung khác của Hợp đồng ….. ngày …/…/…… giữ nguyên, không thay đổi như Hợp đồng …….

Điều 3: Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng ……. mà hai bên đã ký kết ngày…./…./…..

Hai bên đã đọc lại Phụ lục Hợp đồng này, đều thống nhất và ký/đóng dấu vào Phụ lục này để làm bằng chứng.

Phụ lục Hợp đồng được lập thành ……(……)  bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. bản làm bằng chứng.

BÊN A                                                                                    BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                 (Ký, đóng dấu)

Những điều cần lưu ý trong khi lập phụ lục hợp đồng?

Việc đầu tiên khi lập phụ lục hợp đồng mà chúng ta cần chú ý chính là hình thức. Hình thức cần đúng theo quy định ở trên, vì đây là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng. Do vậy nên nếu hợp đồng được lập thành văn bản thì cần phải có công chứng, chứng thực, phải đăng ký,.. thì phụ lục hợp đồng cũng cần phải tuân thủ theo chính xác các quy định như vậy.

Bên cạnh hình thức thì cũng cần chú ý tới nội dung. Nội dung cần phải phụ thuộc hoàn toàn vào hợp đồng. Nên khi xác lập phụ lục, phải căn cứ vào nội dung của hợp đồng đã định ra lúc đầu. Theo đó nội dung của phụ lục cần đáp ứng không được trái với nội dung của hợp đồng và không được vi phạm điều cấm của luật, không trái với đạo đức xã hội.

Những lưu ý trong khi lập phụ lục hợp đồng thuê nhà cần nắm được
Những lưu ý trong khi lập phụ lục hợp đồng thuê nhà cần nắm được

Một mẫu hợp đồng có thể đính kèm theo nhiều mục phụ lục bổ sung. Điều này đã được ghi rõ trong Luật Dân sự nhằm đáp ứng đúng tình trạng của 2 bên hợp đồng. Trong quá trình làm việc, nếu có phát sinh thêm điều khoản gì hoặc 2 bên có thêm yêu cầu gì thì có thể bàn luận để sửa đổi, chỉnh sửa và bổ sung thêm trong phần phụ lục mới. Mặc dù vậy với hợp đồng lao động chỉ được đính kèm một phụ lục duy nhất.

Bên cạnh đó còn cần phải dựa vào đối tượng tham gia ký kết hợp đồng phải có đầy đủ năng lực và hành vi dân sự, hoàn toàn dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận, không được ép buộc, lừa dối và ký kết đúng với thẩm quyền và phạm vi. Cụ thể:

  • Đảm bảo đối tượng của phụ lục hợp đồng thuê nhà đều là những hàng hóa mà luật phát không cấm và không trái với đạo đức xã hội.
  • Đảm bảo người giao dịch cần phải hoàn toàn tự nguyện tham gia.
  • Khi tham gia soạn thảo và ký kết hợp đồng thì mỗi bên trong phụ lục hợp đồng đều cần phải lưu ý tới địa vị pháp lý của người đại diện được ủy quyền. Phạm vi được ủy quyền nhằm tránh các tình trạng có tranh chấp sau này do ký kết hợp đồng sai với thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền, vượt quá phạm vi đại diện được ủy quyền.

Lời kết

Trên đây là toàn bộ các thông tin quan trọng về mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhàVINA ACCOUNTING muốn gửi tới bạn. Mong rằng qua bài viết ngắn gọn này, bạn sẽ nắm được thêm về khái niệm cũng như cách lập một mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà chuẩn xác nhất.

Xem thêm: