Mẫu hồ sơ thành lập công ty TNHH mới nhất trong năm 2023

Để thành lập một công ty mới thì có rất nhiều vấn đề mà các nhà đầu tư cần phải quan tâm. Trong đó, các thủ tục pháp lý cũng như hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cũng cần phải nắm rõ để không xảy ra các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị. Vậy các mẫu hồ sơ thành lập công ty TNHH cần phải chuẩn bị là gì? Hãy cùng Vina Accounting tìm hiểu chi tiết ngay trong bài viết dưới đây.

I. Đăng ký thành lập công ty TNHH cần những gì?

1. Các loại hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên

Bộ hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên cần các loại giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên: Doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.

– Dự thảo Điều lệ công ty: Bao gồm tất cả các thông tin về tên và địa chỉ công ty, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, thông tin cá nhân của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật,… Ngoài ra, doanh nghiệp còn có chuẩn bị các điều khoản theo quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật, cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp.

– Một số chứng từ kèm theo dưới đây:

 • Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân: Bản sao một trong các loại giấy tờ pháp lý của cá nhân như CMND, CCCD, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đảm bảo vẫn còn hiệu lực.
 • Trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức: Bản sao quyết định thành lập công ty, chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh; văn bản uỷ quyền, CMND, CCCD hoặc hộ chiếu của người đại diện được uỷ quyền.
 • Trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài: Bản sao giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh có xác nhận của cơ quan nơi tổ chức đó đăng ký kinh doanh trong thời hạn không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ.

– Bản chứng nhận nguồn vốn pháp định của công ty: Do cơ quan có thẩm quyền xác nhận đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề theo quy định pháp luật phải có vốn pháp định.

– Chứng chỉ hành nghề: Chứng nhận của Tổng giám đốc, Giám đốc hoặc các cá nhân tham gia quản lý, điều hành đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định pháp luật.

Mẫu hồ sơ thành lập công ty TNHH

2. Các loại hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH hai  thành viên: Doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.

– Dự thảo Điều lệ của công ty

– Các loại chứng từ dưới đây:

 • Chủ sở hữu công ty là cá nhân: Bản sao một trong các loại giấy tờ pháp lý của cá nhân như CMND, CCCD, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đảm bảo vẫn còn hiệu lực.
 • Chủ sở hữu công ty là tổ chức: Bản sao quyết định thành lập công ty, chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh; văn bản uỷ quyền, CMND, CCCD, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.
 • Chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đăng ký kinh doanh trong thời hạn không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký.

– Bản chứng nhận nguồn vốn pháp định của công ty: Do cơ quan có thẩm quyền xác nhận đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề theo quy định pháp luật phải có vốn pháp định.

– Chứng nhận hành nghề: Giấy chứng nhận của Tổng giám đốc, Giám đốc hoặc các cá nhân tham gia quản lý, điều hành đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Mẫu hồ sơ thành lập công ty TNHH

II. Các mẫu hồ sơ cần có để đăng ký thành lập công ty TNHH

1. Đối với công ty TNHH một thành viên

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (mẫu Phụ lục I-2 theo quy định).

– Mẫu điều lệ công ty TNHH một thành viên mới nhất theo Điều 24 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (theo quy định).

– Bản sao chứng thực còn hiệu lực của các loại giấy tờ sau:

 • Giấy tờ pháp lý (CMND/ CCCD/ Hộ chiếu) của cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Giấy tờ pháp lý (CMND/ CCCD/ Hộ chiếu) của tổ chức trong trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (ngoại trừ chủ sở hữu công ty là Nhà nước).
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân được xem là người đại diện theo ủy quyền, kèm theo văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì cần có bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức đã được hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh đối với trường hợp công ty được thành lập bởi chủ đầu tư người nước ngoài hoặc doanh nghiệp kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành khác.

– Mẫu giấy ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (theo quy định).

Mẫu hồ sơ thành lập công ty TNHH
 

Mẫu hồ sơ thành lập công ty TNHH

2. Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên (mẫu Phụ lục I-3 theo quy định).

– Mẫu điều lệ công ty TNHH hai thành viên mới nhất theo Điều 24 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (theo quy định).

– Bản sao chứng thực vẫn còn hiệu lực của các loại giấy tờ dưới đây:

 • Giấy tờ pháp lý (CMND/ CCCD/ Hộ chiếu) của cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Giấy tờ pháp lý (CMND/ CCCD/ Hộ chiếu) của tổ chức trong trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (ngoại trừ chủ sở hữu công ty là Nhà nước).
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân được xem là người đại diện theo ủy quyền, kèm theo văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì cần có bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức đã được hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kinh doanh đối với trường hợp công ty được thành lập bởi chủ đầu tư người nước ngoài hoặc doanh nghiệp kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành khác.

– Mẫu giấy ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký  doanh nghiệp (theo quy định).

Mẫu hồ sơ thành lập công ty TNHH

Trên đây là toàn bộ bài viết về mẫu hồ sơ thành lập công ty TNHH mới nhất. Vina Accounting hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn nắm rõ được hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH để phục vụ tốt nhất cho việc mở công ty. Ngoài ra, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc cần tư vấn về các thủ tục pháp lý hay các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp hãy liên hệ với Vina Accounting qua hotline 0901227388 hoặc truy cập website vinaaccounting.vn để được hỗ trợ tốt nhất.