Mẫu Giấy Ủy Quyền Quyết Toán Thuế TNCN Theo 08/UQ-QTT-TNCN

Một trong những thủ tục pháp lý quan trọng đối với cá nhân khi có phát sinh thu nhập thường xuyên hoặc không thường xuyên chính là kê khai thuế thu nhập cá nhân. Vậy trường hợp nào được ủy quyền quyết toán thuế TNCN, cách điền biểu mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN ra sao? Vina Accounting sẽ hướng dẫn chi tiết tại bài viết này. 

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Dưới đây là mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN (mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN) được ban hành cùng Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 16/5/2015 của Bộ Tài Chính. 

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Hướng dẫn cách điền thông tin giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

  1. Năm: Điền năm ủy quyền quyết toán thuế TNCN
  2. Tên tôi là: Điền đầy đủ họ và tên
  3. Mã số thuế: Ghi mã số thuế của bạn 
  4. Năm… tôi thuộc diện…: Điền năm ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân
  5. Tick chọn 1 trong 3 ô vuông trong các trường hợp sau: 
  • Chọn ô đầu tiên, nếu chỉ có 1 nguồn thu nhập ở 1 doanh nghiệp hoặc đơn vị
  • Chọn ô thứ hai, nếu thuộc điều chuyển từ doanh nghiệp/ đơn vị cũ đến doanh nghiệp/ đơn vị mới do sáp nhập/ hợp nhất/ chia/ tách/ chuyển đổi mô hình doanh nghiệp và 2 doanh nghiệp/ đơn vị này trong cùng một hệ thống. 
  • Chọn ô thứ ba, nếu có thu nhập từ nơi ủy quyền quyết toán thuế và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm dưới 10 triệu đồng/ tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn và không có nhu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập vãng lai. Đề nghị công ty/ đơn vị: Ghi rõ tên công ty/ đơn vị (nơi ủy quyền quyết toán thuế) 

   6. Mã số thuế: Điền mã số thuế của tên công ty/ đơn vị (nơi ủy quyền quyết toán thuế) 

   7. Tôi thực hiện.. năm… với cơ quan thuế: Ghi năm cần ủy quyền quyết toán thuế TNCN

   8. Ngày… tháng…năm: Ghi ngày, tháng, năm làm giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN. 

Hướng dẫn cách điền thông tin giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN
Hướng dẫn cách điền thông tin giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Các trường hợp cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Theo điểm d, khoản 6, điều 8 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP đã nêu rõ về 2 trường hợp được phép ủy quyền quyết toán thuế TNCN. Để được ủy quyền quyết toán thuế TNCN, các tổ chức cá nhân phải nằm trong trường hợp như sau: 

  • Cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công do ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một doanh nghiệp vào thời điểm quyết toán thuế, ngay cả khi người đó không làm việc đủ 1 năm (12 tháng). Nếu cá nhân được điều chuyển từ doanh nghiệp/ tổ chức cũ sang doanh nghiệp tổ chức mới thì quyền quyết toán thuế TNCN thuộc về nơi mơi theo quy định tại điểm d.1 khoản 6. 
  • Cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công do ký hợp đồng lao động tại một doanh nghiệp và đang làm việc tại đó ít nhất 3 tháng vào thời điểm quyết toán thuế. Người đó được phép quyết toán thuế TNCN bao gồm từ doanh nghiệp đó và thu nhập vãng lai từ các nơi khác, với giá trị trung bình không quá 10 triệu đồng/tháng trong năm và đã được khấu trừ 10% thuế TNCN nếu không có yêu cầu phải quyết toán thuế cho phần thu nhập này. 
Các trường hợp cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế TNCN
Các trường hợp cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Trên đây là mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN cũng như hướng dẫn chi tiết về cách điền sao cho chuẩn chỉ và đúng theo yêu cầu mà pháp luật quy định hiện hành. Bạn có thể theo dõi các thông tin khác về thuế TNCN qua trang web chính thức của Vina Accounting.

Xem thêm: