Cấu trúc của mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh

Để có thể kinh doanh hợp pháp trong một lĩnh vực nào đó, bạn cần có giấy phép kinh doanh về lĩnh vực mà pháp luật quy định. Việc xin giấy phép kinh doanh là hoạt động bắt buộc khi ai đó có nhu cầu kinh doanh. Vậy mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh có dạng gì? Hãy cùng Vina Accounting tìm hiểu về nó nhé.

I. Chuẩn bị hồ sơ gì để xin cấp Giấy phép kinh doanh thành lập doanh nghiệp?

Dựa theo quy định điều 12, Nghị định 09/2018 của Chính phú, hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh bao gồm:

 • Mẫu đơn để đề nghị cấp giấy phép kinh doanh
 • Bản giải trình nội dung:
 • Giải trình về các điều kiện cấp giấy phép kinh doanh tương ứng (theo quy định tại điều  9 của Nghị định này)
 • Kế hoạch kinh doanh:

+ Nội dung kinh doanh

+ Phương thức thực hiện được hoạt động kinh doanh

+ Trình bày chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường

+ Nhu cầu về lao động

+ Đánh giá tác động của kinh tế-xã hội đến hoạt động kinh doanh

 • Kế hoạch tài chính:

+ Bản báo cáo kết quả hoạt động dựa trên cơ sở báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm gần đây nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam được trên 1 năm

+ Giải trình về vốn, phương án huy động vốn

+ Tài liệu về tài chính

 • Tình hình hoạt động mua bán hàng hoá, hoặc các hoạt động có liên quan trực tiếp tới việc mua bán hàng hoá
 • Tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư từ nước ngoài tính tới thời điểm nộp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh, trong trường hợp cấp giấy phép kinh doanh:

+ Cho tổ chức kinh tế có cơ sở bán lẻ tại Việt Nam, sau khi nhận góp vốn trở thành tổ chức kinh tế trong đó có vốn đầu tư từ nước ngoài, tổ chức kinh tế: có tổ chức kinh tế nắm trên 50% vốn điều lệ;

+ Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nắm trên 50% vốn điều lệ.

 • Tài liệu minh chứng không có thuế quá hạn
 • Bản sao của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đã đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hoá và hoạt động liên quan

II. Cấu trúc của một mẫu xin cấp giấy phép kinh doanh.

III. Hướng dẫn cách điền mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh

Bước 1: Ghi đăng ký thay đổi lần gần đây nhất

Bước 2: Ghi ngành nghề kinh doanh (dựa theo cơ sở dữ liệu quốc gia về việc đăng ký doanh nghiệp)

Bước 3; Ghi mục tiêu của từng dự án dựa theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; nếu có nhiều dự án thì hãy lập thêm phụ lục

Bước 4: Nếu có nhiều thanh viên tham gia thì lập phụ lục.

IV. Các bước để đăng ký giấy phép kinh doanh thành lập doanh nghiệp

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ, thông tin, cần thiết
 • Bước 2: Nộp hồ sơ để xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ở cơ quan đăng ký thuộc tỉnh hoặc thành phố của nơi đặt trụ sở chính
 • Bước 3: Nếu hợp lệ, sẽ được cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Bước 4: Nhận kết quả
 • Bước 5:  Khắc dấu tròn doanh nghiệp, công bố mẫu dấu đỏ lên cổng thông tin quốc gia
 • Bước 6: Mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp và thông báo tài khoản cho cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Bước 7: Mua chữ ký số và đăng ký khai thuế
 • Bước 8: Khai lệ phí môn bài, đóng phí môn bài sử dụng chữ ký điện tử
 • Bước 9: Khai thuế ban đầu, và đề nghị sử dụng hoá đơn điện tử
 • Bước 10: Báo cáo thuế theo định kỳ tới cơ quan thuế tại địa phương nơi công ty hoạt động

Trên đây là những thông tin về mẫu đơn để xin được cấp giấy phép kinh doanh mà Vina Accounting gửi đến quý khách hàng. Hi vọng với những thông tin trên bạn đã hiểu rõ hơn về một quy trình để có thể xin cấp giấy phép kinh doanh nhanh chóng, chính xác.