Kỳ kế toán là gì và được tính như thế nào?

Nhiều bạn vẫn thắc mắc kỳ kế toán là gì? Hiểu một cách đơn giản kỳ kế toán là một chu kỳ hoạt động của kế toán. Có nhiều loại kỳ kế toán và mỗi loại đều có cách xác định rõ ràng. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ cho bạn những vấn đề về kỳ kế toán.

Kỳ kế toán được quy định như thế nào?

I. Khái niệm kỳ kế toán

Kỳ kế toán được hiểu là một khoảng thời gian xác định từ thời điểm mà đơn vị kế toán bắt đầu ghi sổ kế toán đến khi kết thúc việc ghi sổ kế toán để chuẩn bị cho việc lập báo cáo tài chính. Khái niệm này được quy định trong luật kế toán Việt Nam do Quốc hội ban hành.

II. Có các loại kỳ kế toán nào?

Mục đích của việc xác định kỳ kế toán là để lập báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính nếu chia theo thời gian thì có thể chia thành báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính giữa niên và báo cáo tài chính quý, tháng. Vì vậy mà kỳ kế toán sẽ tương ứng như sau:

  • Kỳ kế toán năm có thời gian là 12 tháng tính từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 theo năm dương lịch còn gọi là niên độ kế toán.
  • Những đơn vị kế toán có đặc thù riêng về tổ chức hoạt động sẽ có quyền chọn kỳ kế toán năm theo đúng 12 tháng nhưng bắt đầu từ ngày 1 của tháng đầu một quý năm nay cho đến hết tháng cuối cùng của quý trước năm sau và phải thông báo trước cho cơ quan tài chính biết.
  • Kỳ kế toán 3 tháng được tính từ ngày 1 của tháng đầu quý cho đến ngày cuối cùng của tháng cuối quý.
  • Kỳ kế toán tháng là một tháng tính từ ngày đầu đến ngày cuối cùng của tháng đó.

Các loại kỳ kế toán

III. Kỳ kế toán đầu tiên

Kỳ kế toán đầu tiên áp dụng cho doanh nghiệp mới thành lập được tính từ ngày cấp giấy phép hoạt động kinh doanh đầu tiên đến ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm hoặc kỳ kế toán quý hoặc tháng tương ứng.

Kỳ kế toán của một đơn vị khác như đơn vị hành chính sự nghiệp mới thành lập có hiệu lực từ ngày có quyết định thành lập đến ngày cuối cùng của ngày kỳ kế toán năm, quý, tháng tương ứng.

IV. Kỳ kế toán cuối cùng

Kỳ kế toán cuối cùng áp dụng cho những đơn vị có các hoạt động như chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chấm dứt hoạt động kinh doanh. Thì kỳ kế toán cuối cùng được xác định là khoảng thời gian tính từ ngày đầu kỳ kế toán năm, quý hoặc tháng đến ngày trước ngày ghi trên quyết định thực hiện hoạt động chia tách, hợp nhất, phá sản, chấm dứt hoạt động.

V. Kỳ kế toán xếp vào trường hợp đặc biệt

Kỳ kế toán trong trường hợp đặc biệt được hình thành khi đơn vị có kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng không đủ 90 ngày. Trong trường hợp đó thì doanh nghiệp được phép cộng vào kỳ kế toán của năm tiếp theo đối với các kỳ kế toán đầu tiên hoặc cộng vào năm trước đó đối với kỳ kế toán cuối cùng. Từ đó hình thành một kỳ kế toán năm mới nhưng thời gian phải nhỏ hơn 15 tháng.

Để hiểu hơn về kỳ kế toán trong trường hợp đặc biệt, bạn có thể tìm hiểu qua ví dụ sau nếu một doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 20/11/2021, Thì kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp đó có thể được kéo dài từ 20/11/2021 đến ngày 31/12/2022.

Kỳ kế toán đặc biệt tính như thế nào?

Qua bài viết này, hy vọng bạn đã hiểu hơn về kỳ kế toán là gì. Nếu còn vấn đề nào thắc mắc bạn có thể liên hệ với Vina Accounting để được hướng dẫn và hỗ trợ thêm bằng cách truy cập vào website https://vinaaccounting.vn hoặc gọi đến hotline 0901 22 73 88 nhé