Kế toán thuế là gì? Công việc của kế toán thuế. 

Để vận hành tốt mỗi công ty, doanh nghiệp đều có rất nhiều vị trí kế toán. Trong đó, kế toán thuế là một trong những vị trí quan trọng trong bộ phận kế toán. Vậy kế toán thuế là gì, vai trò và công việc của kế toán thuế trong doanh nghiệp như thế nào? Bài viết sau của Vina Accounting sẽ giải đáp chi tiết những vấn đề liên quan đến kế toán thuế:

I. Kế toán thuế là gì

Kế toán thuế là một nhân viên kế toán chịu trách nhiệm về các vấn đề khai thuế trong công ty. Kế toán thuế là nghĩa vụ bắt buộc của doanh nghiệp đối với nhà nước. Nhà nước chỉ có thể điều hành nền kinh tế nhiều thành phần nếu có hạch toán thuế. Ngược lại, các công ty có thể đạt được hoạt động kinh doanh ổn định và báo cáo thuế thuận lợi bằng cách làm rõ các vấn đề về thuế.

Kế toán thế là gì

II. Công việc hằng ngày kế toán thuế cần làm

Công việc hằng ngày của kế toán thuế là thu thập và xử lý hóa đơn chứng từ phát sinh, tiến hành hạch toán các chứng từ như:

– Hóa đơn đầu vào, đầu ra

– Nộp tiền thuế khi có phát sinh các loại thuế cần phải nộp để tránh bị phạt do chậm nộp.

– Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến tiền đến, tiền đi trong ngân hàng.

– Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến quỹ căn cứ vào các phiếu thu, phiếu chi, giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước.

– Kiểm tra các hóa đơn đã đúng và hợp lý hay chưa. Xem xét các thông tin trên hóa đơn có bị sai lệch không.

– Sắp xếp các chứng từ, hóa đơn theo một logic để để dàng tìm kiếm khi cần thiết, sau đó lưu trữ và bảo quản cẩn thận.

III. Công việc hằng tháng kế toán thuế cần làm

  1. Hàng tháng, kế toán thuế cần phải kê khai các loại thuế bắt buộc sau:
  • Thuế giá trị gia tăng đối với các công ty, doanh nghiệp có doanh thu từ 50 tỷ đồng trở lên.
  • Thuế thu nhập cá nhân đối với các công ty, doanh nghiệp có phát sinh thuế TNCN từ 50 triệu đồng trở lên.
  • Hạn nộp các tờ khai hàng tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.
  1. Tiến hành các bút toán phân bổ công cụ dụng cụ, trích khấu hao tài sản cố định.
  2. Kiểm tra hồ sơ nhân viên, ký kết hợp đồng lao động, thực hiện đăng ký mã số thuế cho nhân viên.
  3. Sắp xếp kiểm tra các chỉ tiêu trên bảng cân đối một cách hợp lý để tránh dồn việc đến cuối năm.

Kế toán thế là gì

IV. Công việc hằng quý kế toán cần làm

  1. Kết thúc mỗi quý kế toán thuế cần phải kê khai các tờ khai thuế theo quy định như:

+ Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT): Đối với những công ty, doanh nghiệp mới thành lập hoặc có doanh thu dưới 50 tỷ đồng.

+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Đối  với những công ty, doanh nghiệp có phát sinh thuế TNCN dưới 50 triệu đồng.

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp mà người lao động không thuộc đối tượng cần phải đóng thuế TNCN thì doanh nghiệp chỉ cần quyết toán vào cuối năm.

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

  1. Thời hạn nộp các tờ khai theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng tiếp theo sau quý đó.

V. Công việc hằng năm của kế toán thuế

Hằng năm, kế toán thuế cần làm những công việc như sau:

Công việc đầu năm:

–  Giai đoạn từ 01/01 đến 31/01 của năm kế toán tài chính cần hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài.

Lưu ý: Nếu trong năm doanh nghiệp có sự thay đổi về mức vốn điều lệ dẫn đến thay đổi bậc lệ phí môn bài phải nộp thì cần phải lập lại tờ khai lệ phí môn bài cho năm tiếp theo và hạn nộp chậm nhất là ngày 31/12 của năm đó.

Công việc cuối năm:

– Hoàn thiện báo cáo tài chính là nhiệm vụ quan trọng nhất cuối năm.

– Kế toán cần rà soát những vấn đề còn tồn đọng trong năm, kiểm tra các chứng từ, số liệu một cách chi tiết nhất sau đó tổng hợp lại từ đó lập một báo cáo tài chính chuẩn và chính xác. Một việc quan trọng nữa là cần phải kiểm tra xem kê khai và hạch toán có khớp nhau không.

–  Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là ngày thứ 90 của năm sau.

–  Kế toán cần tiến hành in toàn bộ sổ sách, chứng từ từ chi tiết đến tổng hợp để lưu trữ sau khi nộp báo cáo thuế xong nhằm phục vụ cho việc quyết toán thuế sau này.

–  Các sổ sách bao gồm:

+ Sổ cái các số tài khoản

+ Sổ chi tiết các tài khoản, sổ tiền gửi ngân hàng, sổ quỹ tiền mặt,..

+ Các bảng biểu chi tiết chẳng hạn như: Bảng trích khấu hao tài sản cố định, tổng hợp công nợ phải thu – phải trả,…

+ Các phiếu thu, chi đi kèm với các giao dịch, hóa đơn…

Kế toán thế là gì

Hy vọng những thông tin về kế toán thuế mà chúng tôi chia sẻ trên đây sẽ hữu ích với các bạn. Từ đó giúp bạn nắm rõ các công việc, nhiệm vụ của một kế toán thuế trong doanh nghiệp. Nếu bạn còn điều gì thắc mắc hay cần được tư vấn vui lòng truy cập website: Vina Accounting hoặc liên hệ hotline: 0901 22 73 88 để được giải đáp chi tiết.