Hoàn Thuế GTGT Hàng Xuất Khẩu: Thủ Tục Và Quy Định 2023

Trong nền kinh tế đổi mới, hoạt động xuất nhập khẩu được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Một trong số đó là việc hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu. Vậy đối tượng nào hoàn thuế, hồ sơ hoàn thuế gồm những gì?… Cùng Vina Accounting tìm hiểu chi tiết hơn qua bài viết này. 

Đối tượng hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu 

Theo quy định tại khoản 4 điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC, đối tượng hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu thuộc các trường hợp sau: 

 • Đơn vị kinh doanh có hàng hóa ủy thác xuất khẩu; 
 • Đơn vị kinh doanh ký hợp đồng gia công xuất khẩu đối với phía nước ngoài;
 • Doanh nghiệp kinh doanh có vật tư, hàng hóa xuất khẩu thực hiện xây dựng công trình ở nước ngoài; 
 • Đơn vị kinh doanh có hàng hóa xuất khẩu tại chỗ 
Đối tượng hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu
Đối tượng hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Các trường hợp được hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu và số thuế GTGT đầu vào đối với hàng xuất khẩu

Các trường hợp được hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu 

Theo điểm (b) khoản 12 điều 1 của Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi khoản 4 điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định các trường hợp được hoàn thuế GTGT như sau: 

 • Tổ chức kinh doanh trong tháng (trường hợp kê khai trong tháng), quý (trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu: Nếu thuế GTGT gia tăng đầu vào của hàng xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì sẽ được hoàn thuế GTGT. 
 • Tổ chức kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hóa dịch vụ xuất khẩu vừa có hàng hóa, dịch vụ bán trong nước mà chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì sẽ được hoàn thuế GTGT. 
Các trường hợp được hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu
Các trường hợp được hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Số thuế GTGT đầu vào đối với hàng xuất khẩu 

(1) Trong trường hợp doanh nghiệp mà trong kỳ vừa hoạt động xuất khẩu vừa hoạt động bán trong nước cần làm chú ý: 

 • Theo dõi hạch toán riêng thuế GTGT gia tăng đầu vào phục vụ cho hoạt động xuất khẩu; 
 • Nếu trong trường hợp không tách riêng được số thuế GTGT của 2 hoạt động, số thuế GTGT của hoạt động xuất khẩu được tính theo tỷ lệ doanh thu xuất khẩu/ tổng doanh thu trong kỳ hoàn thuế. 

Công thức tính số thuế GTGT đầu vào như sau: 

 

Số thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu

 

  =

Tổng doanh thu xuất khẩu trong kỳ 

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ trong kỳ bán ra chịu thuế (gồm cả doanh thu xuất khẩu) 

 

    x

 

Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết trong kỳ

Trong đó: 

 • Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ gồm có: thuế GTGT đầu vào phục vụ cho hoạt động xuất khẩu, phục vụ cho hoạt động kinh doanh trong nước chịu thuế trong kỳ và thuế GTGT chưa khấu trừ hết từ kỳ trước chuyển sang. 
 • Công thức số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu: 

Số thuế GTGT đầu vào hàng xuất khẩu = số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của ký x (tổng doanh thu xuất khẩu trong kỳ/ tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ trong kỳ bán ra chịu thuế ) x 100%.

Số thuế GTGT đầu vào đối với hàng xuất khẩu
Số thuế GTGT đầu vào đối với hàng xuất khẩu

(2) Trong trường hợp doanh nghiệp có 100% doanh thu xuất khẩu 

Số thuế GTGT hàng xuất khẩu được hoàn dựa trên số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ kê khai. Cần lưu ý rằng, số thuế GTGT được hoàn tối thiểu phải từ 300 triệu trở lên và không vượt quá doanh thu xuất khẩu 10% 

Ví dụ: 

Doanh nghiệp A là doanh nghiệp chế xuất chỉ bán hàng xuất khẩu. Tại quý 2 năm 2023, tờ khai thuế GTGT của doanh nghiệp này như sau: 

 • Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển từ quý 1: 300 triệu đồng; 
 • Thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động xuất khẩu đủ điều kiện khấu trừ: 600 triệu đồng; 
 • Tổng doanh thu trong 2 quý đầu năm là 8 tỷ đồng, 100% doanh thu đến từ hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài; 
 • Giá trị hàng hóa tồn kho có thuế GTGT đầu vào cuối kỳ là 3 tỷ đồng (tương đương thuế GTGT đầu vào đã kê khai, khấu trừ 300 triệu đồng với thuế suất là 10%

Từ đây, số thuế GTGT kỳ hoàn thuế từ  quý 1 đến quý 2/2023 được xác định là: 

⇒ Tổng số thuế GTGT được khấu trừ = (300 + 600 triệu đồng) = 900 triệu đồng > 300 triệu đồng. Vậy, ở quý 2 doanh nghiệp có thể thực hiện hoàn thuế GTGT. 

⇒ 10% doanh thu xuất khẩu trong kỳ hoàn thuế = 800 triệu đồng  < số thuế GTGT chưa khấu trừ quý 2. Vậy, số thuế GTGT hàng xuất khẩu được hoàn = 10% doanh thu xuất khẩu = 800 triệu đồng. 

Hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu đúng quy định Pháp Luật

Dựa theo điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC ban hành, hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu phải có đầy đủ các loại giấy tờ sau: 

 • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước 
 • Hợp đồng ngoại thương 
 • Tờ khai hải quan đã thông quan
 • Chứng từ thanh toán qua ngân hàng 
 • Hóa đơn thương mại 
Mẫu giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước
Mẫu giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

Các trường hợp không cần tờ khai hải quan

 • Đối với các tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp xuất khẩu dịch vụ, phần mềm qua điện tử thì không cần tờ khai hải quan. Tuy nhiên các tổ chức kinh doanh cần thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục xác nhận bên mua đã nhận được dịch vụ, phần mềm qua điện tử theo đúng quy định của pháp luật về thương mại điện tử. 
 • Hoạt động xây dựng công trình ở nước ngoài hoặc trong khu phi thuế quan
 • Tổ chức kinh doanh cung cấp điện, nước, đồ dùng văn phòng phẩm và hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất gồm: lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, đồ bảo hộ lao động,…
Mẫu tờ khai hải quan
Mẫu tờ khai hải quan

Các trường hợp về chứng từ thanh toán qua ngân hàng: 

 • Trường hợp thanh toán chậm trả của bên nhập khẩu, doanh nghiệp cần phải có thỏa thuận ghi trong hợp đồng xuất khẩu. Đến thời hạn thanh toán tổ chức kinh doanh phải có chứng từ thanh toán ngân hàng. 
 • Trường hợp ủy thác xuất khẩu thì phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng của phía nước ngoài cho bên nhận ủy thác. Bên nhận ủy thác phải có trách nhiệm thanh toán tiền hàng xuất khẩu qua ngân hàng cho bên ủy thác. 
 • Trường hợp bên nước ngoài thanh toán trực tiếp cho bên ủy thác xuất khẩu thì bên ủy thác cần có đầy đủ chứng từ thanh toán qua ngân hàng và việc thanh toán này phải có trong hợp đồng. 
Hồ sơ hoàn thuế GTGT phải có 5 loại giấy tờ
Hồ sơ hoàn thuế GTGT phải có 5 loại giấy tờ

Trên đây là toàn bộ những cập nhất mới nhất về hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu. Tổ chức kinh doanh hay doanh nghiệp cần nắm bắt thông tin chính xác và xác định đúng đối tượng, trường hợp, điều kiện và cách tính số thuế được hoàn để áp dụng. 

Theo dõi các thông tin mới nhất về dịch vụ cho doanh nghiệp tại trang web Vinaacounting.vn.

Xem thêm: