Hóa Đơn Khống Là Gì? Quy Định Xử Phạt Đối Với Hóa Đơn Khống

Hóa đơn khống là gì và có cơ sở pháp lý ra sao? Tại Việt Nam hiện có nhiều quy định xử phạt đối với hóa đơn khống. Theo luật thì việc sử dụng hóa đơn khống là hành vi bất hợp pháp có thể bị truy cứu trách nhiệm. Cụ thể thế nào, bạn có thể tham khảo trong nội dung dưới đây của Vina Accounting.

Cơ sở pháp lý đối với hành vi mua bán hóa đơn khống

Cơ sở pháp lý xử phạt hóa đơn khống là gì? Trong điều 23 của Thông tư 39/2014/TT-BTC cũng có quy định xử phạt hóa đơn khống là gì. Trong đó, việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp bao gồm:

 • Lập khống hóa đơn ( hóa đơn khống)
 • Cho/ bán hóa đơn chưa lập hoặc đã lập
 • Không ghi đủ các nội dung bắt buộc hay sai lệch nội dung giữa các liên khi lập hóa đơn
 • Sử dụng hóa đơn của hàng hóa/ dịch vụ này để minh chứng cho hàng hóa/ dịch vụ khác

Các trường hợp này sẽ được xử lý theo luật về hành vi trốn thuế/ gian lận thuế. Vậy mức xử phạt khi sử dụng hóa đơn khống là gì? Tại Điều 108 của Luật quản lý thuế, sử dụng hóa đơn khống được quy thành hành vi trốn thuế, gian lận thuế. Nếu như người nộp thuế có hành vi sau:

Sử dụng hoá đơn/ chứng từ bất hợp pháp (hóa đơn khống) để hạch toán hàng hóa/ nguyên liệu đầu vào. Dẫn tới giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn. Hay tăng số tiền thuế được khấu trừ/ được hoàn. Theo đó, người nộp thuế sẽ bị xử phạt về hành vi trốn thuế hoặc gian lận thuế. Cụ thể là bị phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn và phải nộp đủ số tiền thuế theo quy định.

Cơ sở pháp lý xử phạt hóa đơn khống là gì?
Cơ sở pháp lý xử phạt hóa đơn khống là gì?

Điều 203 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) cũng có quy định xử phạt hành vi sử dụng hóa đơn khống là gì. Theo đó quy định các trường hợp sẽ xử phạt là:

 • In/ phát hành/ mua bán trái phép hóa đơn hay chứng từ có từ 10 đến dưới 100 số
 • Thu lợi từ hóa đơn, chứng từ bất chính ở mức 30,000,000 – 100,000,000 đồng

Nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 50,000,000 – 200,000,000 đồng. Đồng thời, phạt cải tạo không giam giữ 3 năm hoặc phạt tù 6 tháng – 3 năm. Vậy bạn đã biết hóa đơn khống là gì chưa nhỉ?

Hóa đơn khống là gì?

Hóa đơn khống là gì được hiểu là hóa đơn đã lập nhưng lại không có thật hoặc chỉ có một phần thông tin đúng sự thật. Tóm lại, định nghĩa hóa đơn khống là gì có thể hiểu là hành vi sử dụng hóa đơn  bất hợp pháp. Đây là hành vi phạm pháp không tuân thủ luật sử dụng, lập hóa đơn theo quy định.

Định nghĩa về hóa đơn khống ra sao?
Định nghĩa về hóa đơn khống ra sao?

Hành vi được quy về hóa đơn khống là gì? Hay có những trường hợp nào sẽ bị xử phạt hóa đơn khống? Dựa theo quy định thì có những trường hợp sau:

 • Phát hành hóa đơn giả – Hóa đơn được làm giả giống mẫu của hóa đơn đã được làm trước đó. Đồng thời có trùng số và cùng một ký hiệu với hóa đơn hợp pháp.
 • Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng – Hóa đơn đã được lập nhưng chưa phát hành chính thức trên thị trường
 • Hóa đơn hết date – Hóa đơn đáp ứng đủ các thủ tục phát hành nhưng tổ chức/ cá nhân sở hữu không sử dụng nữa.

Quy định xử phạt với hóa đơn khống

Cơ sở pháp lý xử lý hành vi mua và sử dụng hóa đơn khống là gì? Cụ thể thì quy định xử phạt được nêu rõ ở

 • Hướng dẫn thi hành: Thông tư 39/2014/TT-BTC
 • Quy định về hóa đơn bán hàng hóa/ cung ứng dịch vụ: Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP
 • Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn: Thông tư 10/2014/TT-BTC
 • Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế: Thông tư 166/2013/TT-BTC

Quy định xử phạt khi xuất hóa đơn khống sẽ tùy vào từng mức độ vi phạm của cá nhân/ tổ chức. Theo luật thì mức xử phạt sẽ được chia thành các trường hợp như sau:

Lập hóa đơn khống nhằm mục đích trốn thuế – Căn cứ vào Khoản 5 Điều 11 của  Thông tư số 10/2014/TT-BTC

 • Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp với mục đích trốn thuế/ gian lận thuế: Xử phạt từ 20,000,000 – 50,000,000 đồng
 • Lưu ý rằng: Mức phạt này không áp dụng cho hành vi không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn và không lập thông báo phát hành hóa đơn
Các quy định xử phạt hóa đơn khống là gì?
Các quy định xử phạt hóa đơn khống là gì?

Sử dụng hóa đơn khống trốn thuế, gian lận thuế dưới 100 triệu đồng – Căn cứ vào Điều 13 Thông tư số 166/2013/TT-BTC

 • Phạt tiền 1 lần tính trên số thuế đã trốn hoặc gian lận (vi phạm lần đầu)
 • Phạt tiền 1,5 lần tính trên số thuế đã trốn hoặc gian lận khi có một hành vi trốn hoặc gian lận thuế theo Khoản 1 Điều 13 của Thông tư 166 (vi phạm lần đầu có tình tiết tăng nặng/ vi phạm lần hai có tình tiết giảm nhẹ)
 • Phạt tiền 2 lần tính trên số thuế trốn hoặc gian lận đối với hành vi trốn hoặc gian lận thuế theo quy định ở Khoản 1  Điều 13 của Thông tư 166. (vi phạm lần hai có tình tiết tăng nặng/ vi phạm lần ba có tình tiết giảm nhẹ)
 • Phạt tiền 2,5 lần tính trên số thuế trốn hoặc gian lận nếu có hành vi trốn hoặc gian lận thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 của Thông tư 166. (vi phạm lần hai có 01 tình tiết tăng nặng/ vi phạm lần ba không có tình tiết giảm nhẹ)
 • Phạt tiền 3 lần tính trên số thuế trốn hoặc gian lận khi có hành vi trốn hoặc gian lận thuế theo quy định ở Khoản 1 Điều 13 của Thông tư 166. (vi phạm lần hai có 2 tình tiết tăng nặng trở lên/ vi phạm lần ba có tình tiết tăng nặng và vi phạm lần tư trở đi)

Sử dụng hóa đơn khống trốn thuế, gian lận thuế trên 100 triệu đồng – Căn cứ vào Điều 200 Mục 2 của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13

 • Phạt tiền từ 100 đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù 3 tháng đến 2 năm nếu cá nhân có hành vi trốn thuế theo quy định pháp luật
 • Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng hoặc phạt tù 1 năm đến 3 năm tù khi phạm tội trốn thuế theo quy định tại Khoản 2 Điều 200 Mục 2 của Bộ luật hình sự 100/2015/QH13
 • Phạt tiền từ 1,5 tỷ đến 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm đối nếu phạm tội trốn thuế trên 1 tỷ đồng
 • Phạt từ 20 triệu đến 100 triệu đồng và cấm đảm nhiệm chức vụ và cấm hành nghề từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu tài sản (một phần hoặc toàn bộ)

Hóa đơn khống là gì được định nghĩa là một hành vi phạm pháp và bị xử phạt theo tội trốn, gian lận thuế. Giải pháp ngăn chặn hóa đơn khống tốt nhất chính là sử dụng điện tử. Điều này mang lại tính minh bạch và kịp thời xử lý các hành vi sử dụng hóa đơn khống. Theo dõi Vinaacounting.vn để biết thêm các quy định liên quan đến thuế nhé.

Xem thêm: