Thủ tục và hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Hiện nay, loại hình công ty TNHH một thành viên là lựa chọn của rất nhiều doanh nhân. Do loại hình này có sự linh động trong việc sở hữu là một người hoặc một tổ chức nên rất phù hợp với nhu cầu hiện tại của các doanh nhân. Thủ tục và hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên không khó để thực hiện. Vina Accounting sẽ hướng dẫn một số thủ tục pháp lý cần thực hiện khi thành lập công ty TNHH một thành viên.

I. Công ty TNHH một thành viên?

Công ty TNHH một thành viên là công ty mà chủ sở hữu là một tổ chức hoặc một cá nhân (được gọi là chủ sở hữu công ty), chủ sở hữu công ty sẽ là người chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi tổng vốn điều lệ của doanh nghiệp.

– Về tư cách pháp nhân: Công ty TNHH một thành viên sẽ có tư cách pháp nhân bắt đầu từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký công ty.

– Về quyền phát hành cổ phần: Công ty TNHH một thành viên không được phát hành cổ phần.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

II. Các điều kiện để được thành lập công ty TNHH 1 thành viên

1. Các điều kiện đối với thành viên góp vốn

Mọi cá nhân/ tổ chức đều sẽ có quyền thành lập và quản lý công ty ở Việt Nam ngoại trừ các trường hợp sau:

– Cán bộ, công nhân, viên chức theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công nhân, viên chức.

– Cơ quan nhà nước và đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản của nhà nước để thành lập công ty kinh doanh thu lợi riêng cho đơn vị, cơ quan của mình.

– Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan trong các đơn vị, cơ quan thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan và hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các đơn vị và cơ quan của Công an nhân dân Việt Nam không được thành lập công ty TNHH một thành viên, ngoại trừ những trường hợp được cử làm đại diện theo ủy quyền nhằm quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại công ty.

– Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, người chưa thành niên, tổ chức không có tư cách pháp nhân.

– Cán bộ quản lý, lãnh đạo nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, ngoại trừ những trường hợp được cử làm đại diện theo ủy quyền để thực hiện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại các công ty khác.

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chịu hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính ở tại cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc hay đang bị cấm kinh doanh, làm công việc nhất định hoặc đảm nhiệm chức vụ, có liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án, những trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng và chống tham nhũng.

2. Điều kiện để đặt tên công ty TNHH một thành viên

– Tên của doanh nghiệp là tên riêng được được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, ký hiệu và các chữ số.

– Không được đặt tên của công ty theo các nội dung sau:

+ Đặt tên trùng hoặc tên dễ gây nhầm lẫn với tên của công ty đã đăng ký thành lập công ty trước.

+ Sử dụng tên đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, tên của các tổ chức chính trị và tổ chức xã hội để đặt toàn bộ hoặc một phần tên riêng của công ty, ngoại trừ trường hợp được sự chấp thuận của đơn vị, cơ quan hoặc tổ chức đó.

+ Sử dụng ký hiệu, từ ngữ vi phạm truyền thống văn hóa, lịch sử, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

3. Điều kiện về ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH một thành viên

Không được kinh doanh những ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh khi chưa đủ những điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

III. Những thủ tục để thành lập công ty TNHH một thành viên

Để thành lập công ty TNHH một thành viên cần thực hiện các bước dưới đây:

  • Bước 1: Chuẩn bị các thông tin để thành lập công ty TNHH một thành viên

Cá nhân hoặc tổ chức thành lập công ty cần chuẩn bị bản sao chứng thực hoặc bản scan của chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đối với trường hợp cá nhân là chủ sở hữu) và đăng ký kinh doanh (áp dụng chủ sở hữu của công ty là pháp nhân).

Bên cạnh đó, khách hàng sẽ chuẩn bị thêm một số thông tin để thành lập theo phiếu yêu cầu cung cấp thông tin hoặc lấy thông tin trong quá trình tư vấn.

  • Bước 2: Thực hiện soạn thảo và nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên

Khi đã có đầy đủ thông tin để soạn thảo hồ sơ như thông tin: tên công ty, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ; thông tin chủ sở hữu,  ngành nghề kinh doanh sẽ tiến hành hoàn thành việc soạn thảo hồ sơ trong 1 ngày. Sau đó, hồ sơ sẽ được chuyển đến khách hàng tham khảo và ký kết.

Việc ký kết được hoàn thành thì hồ sơ sẽ được nộp trực tiếp hoặc online tại cơ quan đăng ký để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho khách hàng. Mất khoảng 3 ngày để thực hiện công việc này.

  • Bước 3: Khắc dấu cho công ty TNHH một thành viên

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp sẽ tự khắc dấu và sử dụng luôn, không cần công bố như trước đây (được áp dụng từ năm 2021). Theo quy định hiện hàng thì mã số thuế công ty là mã số doanh nghiệp được ghi trên đăng ký kinh doanh.

  • Bước 4: Thực hiện công bố thông tin thành lập công ty TNHH một thành viên

Công bố thông tin thành lập Công ty TNHH 1 thành viên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung công bố thông tin bắt buộc bao gồm các thông tin sau: Thông tin thành viên/cổ đông sáng lập công ty; Thông tin về Ngành, nghề kinh doanh.

Thời gian công bố là 30 ngày bắt đầu từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty.

  • Bước 5: Nộp tờ khai thuế môn bài và đăng ký hóa đơn điện tử cho công ty TNHH một thành viên

Để hoàn tất và công ty có thể đi vào hoạt động, công ty cần thực hiện các tiến hành thủ tục sau:

– Thực hiện lập tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài;

– Mua và sử dụng chữ ký số để tiến hành kê khai và nộp thuế điện tử;

– Đăng ký sử dụng và thông báo phát hành hóa đơn điện tử cho công ty;

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

IV. Hồ sơ để thành lập công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên bao gồm các nội dung sau đây:

  1. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của chủ sở hữu công ty;
  2. Bảo sao chứng thực chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty.
  3. Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên.
  4. Các điều lệ của công ty TNHH một thành viên.
  5. Quyết định thành lập công ty TNHH một thành viên (áp dụng trong trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức hoặc pháp nhân)

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

V. Nộp hồ sơ ở đâu và thời gian để giải quyết hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên bao lâu?

Sau khi đã hoàn tất thủ tục và hồ sơ, tiến hành nộp hồ sơ qua trang dangkykinhdoanh.gov.vn hoặc đến nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở kinh doanh.

Trong thời gian 3 ngày làm việc, cơ quan sẽ xử lý hồ sơ cho công ty. Nếu như hồ sơ hợp lệ thì công ty sẽ nộp bổ sung một bộ hồ sơ bản cứng (nếu trước đó đã nộp online) và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Sở KH&ĐT sẽ ra thông báo hướng dẫn điều chỉnh, sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiến hành bổ sung và nộp lại từ đầu.

Qua bài dưới trên đây, Vina Accounting đã cung cấp những thông tin về thủ tục và hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên, hy vọng sẽ giải đáp được những thắc mắc của các bạn. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về hồ sơ thành lập công ty một thành viên thì hãy liên hệ Vina Accounting theo số Hotline: 0901 22 73 88 để được tư vấn nhanh nhất.