Giấy Xác Nhận Thu Nhập Để Quyết Toán Thuế TNCN

Bất kì một cá nhân nào đang có phát sinh thêm thu nhập từ các khoản tiền lương, tiền công từ các nguồn thu khác nhau thuộc thu nhập phải chịu thuế theo quy định thì bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Bài viết dưới đây, VINA ACCOUNTING sẽ chia sẻ những thông tin mới nhất về mẫu giấy xác nhận thu nhập để quyết toán thuế TNCN, đừng vội bỏ qua nhé!

Giấy xác nhận thu nhập để quyết toán thuế TNCN là gì?

Giấy xác nhận thu nhập cá nhân (viết tắt là TNCN) là loại giấy còn có tên gọi khác như là: Giấy xác nhận công việc, giấy xác nhận lương. Giấy này được sử dụng nhằm đáp ứng những mục đích khác nhau, chẳng hạn như vay vốn ngân hàng, xin visa, mở thẻ tín dụng, hay dùng giấy xác nhận thu nhập để quyết toán thuế TNCN,…

Giấy xác nhận thu nhập dùng với nhiều mục đích khác nhau
Giấy xác nhận thu nhập dùng với nhiều mục đích khác nhau

Đồng thời những nội dung có trong giấy xin xác nhận thu nhập phải có đầy đủ các thông tin như họ tên; địa chỉ; số điện thoại; chức vụ; bộ phận công tác; loại hợp đồng (có thời hạn, không xác định thời hạn) nếu là hợp đồng có thời hạn thì ghi rõ về thời hạn hợp đồng; mức lương hiện tại, tổng thu nhập hàng tháng; yêu cầu xác nhận thu nhập trong khoảng thời gian nào.

Và để được cấp giấy xác nhận thu nhập hay thư xác nhận thu nhập cá nhân, thì các đơn vị, cá nhân cần phải làm mẫu đơn xin xác nhận thu nhập và gửi đến cơ quan hay tổ chức có thẩm quyền để xác nhận mức thu nhập (nơi làm việc, công tác).

Những đối tượng cần quyết toán thuế TNCN

Vậy những đối tượng nào cần giấy xác nhận thu nhập để quyết toán thuế TNCN, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay dưới đây.

TH cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế trong các trường hợp:

– Có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo;

Trừ các trường hợp sau: 

Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân. 

Trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay mà phải trực tiếp khai quyết toán với cơ quan thuế theo quy định.

Những đối tượng cần quyết toán thuế TNCN
Những đối tượng cần quyết toán thuế TNCN

TH tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế và quyết toán thuế TNCN thay cho cá nhân có ủy quyền Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức và có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống thuộc diện được miễn thuế thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn kê khai thông tin cá nhân được trả thu nhập đó tại hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của tổ chức và không tổng hợp số thuế phải nộp thêm của các cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống. 

Trường hợp tổ chức trả thu nhập đã quyết toán thuế TNCN trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì không xử lý hồi tố.

Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế TNCN theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả và tổ chức trả thu nhập mới thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức trả thu nhập cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp thì phải khai quyết toán thuế TNCN đến thời điểm giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp. 

Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa) mà doanh nghiệp chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp được chuyển đổi thì không phải khai quyết toán thuế TNCN đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp, doanh nghiệp khai quyết toán khi kết thúc năm.

TH ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm. Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới theo quy định tại điểm d.1 khoản này thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm; 

Đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Mẫu giấy xác nhận thu nhập mới nhất

Hiện nay, mẫu giấy xác nhận thu nhập để quyết toán thuế TNCN mới nhất trong năm nay được trình bày như sau: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP CÁ NHÂN

Họ và tên:…..

Địa chỉ:….

Số CMND:…

Hiện đang làm việc tại:……

Địa chỉ công ty:…..

Điện thoại:…

Bộ phận:…….. Chức vụ:……

Hợp đồng lao động   :  Thời vụ  Thời hạn 1 năm    Thời hạn 2 năm

                                    Thời hạn 3 năm     Không xác định thời hạn  

 Khác……

Thời hạn hiệu lực: Từ 20/09/…….

Ngày vào làm việc: 20/09/……

Mức lương chính: …… VNĐ/ tháng         Trước thuế o  Sau thuế o

Thu nhập khác: ……. VNĐ/ tháng

Diễn giải nguồn thu nhập khác: Hưởng theo doanh thu của doanh nghiệp và thưởng.

….., ngày……tháng…..năm……..

(ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của công ty

Hướng dẫn soạn thảo mẫu thư xác nhận thu nhập:

Mẫu thư xác nhận thu nhập dành cho các đối tượng là những người sử dụng lao động hoặc người được phân công, người được ủy quyền thực hiện. Đối với mẫu thư xác nhận thu nhập được nêu cụ thể ở bên trên, các đơn vị, cá nhân điền những thông tin như sau:

Hướng dẫn viết thư xác nhận thu nhập
Hướng dẫn viết thư xác nhận thu nhập

– Thư xác nhận thu nhập sẽ xác nhận thu nhập trong một năm hoặc một khoảng thời gian nhất định như 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng hay nhiều khoảng thời gian cụ thể khác.

– Thay mặt tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập: ghi tên của tổ chức/ cá nhân chi trả thu nhập, ví dụ cụ thể như: công ty trách nhiệm hữu hạn ABC hoặc ông Nguyễn Văn A.

– Nội dung xác nhận:

+ Xác nhận ông, bà: họ và tên nhân viên yêu cầu xác nhận thu nhập.

+ Chức vụ: nhân viên kinh doanh, kế toán, trưởng phòng kinh doanh, nhân viên hành chính nhân sự…

+ Bộ phận làm việc: Phòng kinh doanh, phòng kế toán, phòng hành chính…

+ Thời gian bổ nhiệm từ ngày, tháng, năm nào.

+ Tổng thu nhập trong giai đoạn: Ghi rõ thời gian xác nhận là từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào. Thu nhập trong thời gian ở Việt Nam là bao nhiêu? Thu nhập trong thời gian ở nước ngoài là bao nhiêu?

+ Các khoản khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có). Cụ thể như: Thuế thu nhập cá nhân; Bảo hiểm xã hội, các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự; Các khoản bị khấu trừ.

+ Tiền thuê nhà tại Việt Nam do đơn vị, cá nhân nào chi trả, ghi rõ số tiền.

– Ghi rõ địa điểm, ngày tháng năm xác nhận và phần chữ ký, đóng dấu của chủ thể là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trên đây là những thông tin mới nhất về giấy xác nhận thu nhập để quyết toán thuế TNCN mà chúng tôi đã tổng hợp để gửi đến bạn. Nếu vẫn còn bất cứ câu hỏi nào, hãy liên hệ ngay VINA ACCOUNTING để được giải đáp nhanh nhất nhé!

Xem thêm: