Giá Trị Hiện Tại Của Dòng Tiền Là Gì? Công Thức Tính

Giá trị hiện tại của dòng tiền là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tài chính. Vậy dòng tiền này có ý nghĩa thế nào và cách tính giá trị hiện tại ra sao? Trong bài viết dưới đây, Vina Accounting sẽ cung cấp đến bạn một số thông tin hữu ích. Qua đó, sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng cũng như cách xác định giá trị.

Giá trị hiện tại của dòng tiền là gì?

Dòng tiền được hiểu là sự lưu chuyển hay chuyển động của đồng tiền. Bao gồm cả dòng tiền chảy vào hoặc chảy ra khỏi một doanh nghiệp, dự án hoặc một sản phẩm tài chính. Thường thì dòng tiền sẽ được đo ở một thời điểm nhất định. Việc đo lưu lượng tiền có thể được sử dụng để tính toán các thông số khác. Hoặc cung cấp thông tin về giá trị của công ty, doanh nghiệp.

Dựa trên các tiêu chuẩn, dòng tiền của một doanh nghiệp có thể phát sinh từ nhiều hoạt động. Chủ yếu là xuất phát từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính. Vậy giá trị hiện tại của dòng tiền nghĩa là gì?

Khái niệm về giá trị dòng tiền ở hiện tại
Khái niệm về giá trị dòng tiền ở hiện tại

Giá trị hiện tại theo tiếng Anh có nghĩa là Present Value – PV. Theo đó, giá trị hiện tại của dòng tiền là khái niệm chỉ về giá trị thời gian của tiền tệ. Nhằm để xác định lợi suất và giá trị của một khoản đầu tư. Dựa vào giá trị hiện tại của dòng tiền, nhà đầu tư có thể so sánh và định giá các khoản đầu tư. Cũng như có cơ sở xem xét để phân bổ tài chính hợp lý.

Có thể hiểu đơn giản, giá trị hiện tại của dòng tiền là con số đại diện cho giá trị dòng tiền trong tương lai có thể nhận được. So với tiền nhận được trong tương lai thì tiền nhận được hôm nay sẽ có giá trị cao hơn. Bởi vì tiền nhận được hôm nay có thể sinh lãi nhờ vào việc tái đầu tư.

Ý nghĩa giá trị hiện tại của dòng tiền

Thực tế cho thấy, tiền luôn luôn chuyển động và không ngừng sinh ra lợi nhuận. Việc xem xét giá trị hiện tại của dòng tiền mang ý nghĩa rất lớn trong kinh tế hay tài chính. Vậy ý nghĩa giá trị dòng tiền ở hiện tại ra sao? Sau đây là một số ý nghĩa của việc xác định giá trị hiện tại của dòng tiền.

Giá trị dòng tiền ở hiện tại có ý nghĩa như thế nào?
Giá trị dòng tiền ở hiện tại có ý nghĩa như thế nào?
 • Khi xác định giá trị hiện tại có thể xem xét góc độ mới về tài chính của doanh nghiệp. Qua đó, giúp doanh nghiệp kiểm soát được yếu tố thời gian và hạn chế rủi ro.
 • Sự am hiểu về giá trị hiện tại của dòng tiền là một yếu tố cần thiết khi soạn thảo một quyết định. Bởi vì tạo sự thuận lợi khi đưa ra các quyết định đầu tư hay tài trợ vốn.
 • Thông qua công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền sẽ xác định được giá trị của doanh nghiệp hay các dự án đầu tư. Điều này sẽ giúp đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn và ít mạo hiểm hơn.
 • Bên cạnh đó, khi xác định giá trị hiện tại còn giúp doanh nghiệp phân bổ tài chính hợp lý. Đồng thời tạo cơ sở để doanh nghiệp đánh giá và so sánh với các khoản đầu tư để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền

Công thức chung để tính giá trị hiện tại của dòng tiền là: PV = FV/(1+r)^n. Trong đó:

 • FV là giá trị tương lai của dòng tiền ở hiện tại
 • PV là giá trị hiện tại của dòng tiền hoặc số tiền đang sở hữu
 • r là tỷ suất sinh lợi
 • n là năm hoặc kỳ
Tính giá trị dòng tiền ở hiện tại bằng công thức nào?
Tính giá trị dòng tiền ở hiện tại bằng công thức nào?

Để tính toán chính xác hơn có thể tính bằng công thức tính dòng tiền đều. Dòng tiền đều (Perpetuity) hay còn gọi là dòng tiền đều vô hạn hay dòng niên kim vĩnh cửu. Thuật ngữ này dùng để chỉ các khoản tiền bằng nhau và được phân bố theo thời gian một cách đều đặn.

Công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền đều vô hạn hay chứng khoán là: PV = C/r. Trong công thức này có:

 • C là dòng tiền đều có giá trị hàng năm như nhau
 • r là tỷ lệ % lãi suất chiết khấu của dòng tiền

Cách xác định giá trị hiện tại của một dòng tiền

Công thức tổng quát để xác định giá trị hiện tại của dòng tiền phát sinh trong tương lai tại một thời điểm nhất định là:

Công thức xác định giá trị hiện tại của dòng tiền tổng quát
Công thức xác định giá trị hiện tại của dòng tiền tổng quát

Trong đó:

 • PV là giá trị hiện tại của dòng tiền sẽ phát sinh trong tương lai
 • CFn là giá trị tiền tại thời điểm cuối kỳ (n) trong tương lai
 • r là tỷ lệ chiết khấu (tỷ lệ hiện đại hóa)
 • n là số kỳ chiết khấu được

Lưu ý: Giá trị hiện tại của khoản tiền càng nhỏ khi thời điểm phát sinh khoản tiền càng xa thời điểm hiện tại. Giá trị hiện tại của khoản tiền càng nhỏ nếu tỷ lệ chiết khấu hay tỷ lệ hiện tại hóa càng lớn.

Ngoài ra, cách xác định giá trị hiện tại của một dòng tiền còn được chia thành nhiều trường hợp. Bao gồm 3 trường hợp là giá trị hiện tại của dòng tiền cuối kỳ, đầu kỳ và vô hạn. Cụ thể 3 trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Công thức xác định giá trị hiện tại của dòng tiền cuối kỳ không bằng nhau

Công thức xác định giá trị hiện tại của dòng tiền cuối kỳ không bằng nhau
Công thức xác định giá trị hiện tại của dòng tiền cuối kỳ không bằng nhau

Trong đó:

 • PV là giá trị hiện tại của dòng tiền được xác định vào thời điểm cuối kỳ
 • CFt là giá trị của khoản tiền phát sinh ở thời điểm cuối kỳ thứ (t)
 • r là tỷ lệ chiết khấu của dòng tiền cuối kỳ
 • n là số kì chiết khấu được

Trường hợp 2: Công thức xác định các khoản tiền phát sinh ở cuối mỗi kỳ bằng nhau

Công thức xác định các khoản tiền phát sinh ở cuối mỗi kỳ bằng nhau
Công thức xác định các khoản tiền phát sinh ở cuối mỗi kỳ bằng nhau

Khi các khoản tiền phát sinh ở thời điểm cuối kỳ bằng nhau (CF1 = CF2 = … CFn = A) thì giá trị hiện tại của dòng tiền được xác định bằng công thức:

Trong đó:

 • PV là giá trị hiện tại của dòng tiền vào thời điểm cuối kỳ
 • A là giá trị khoản tiền ở cuối các kì có thể phát sinh trong tương lai
 • r là tỷ lệ chiết khấu của dòng tiền cuối kỳ
 • n là số kì chiết khấu được

Trường hợp 3: Công thức xác định giá trị hiện tại của dòng tiền đầu kỳ không bằng nhau

Công thức xác định giá trị hiện tại của dòng tiền đầu kỳ không bằng nhau
Công thức xác định giá trị hiện tại của dòng tiền đầu kỳ không bằng nhau

Trong đó:

 • PV’ là giá trị của dòng tiền ở hiện tại vào thời điểm đầu kỳ
 • CFt là giá trị của khoản tiền ở đầu kỳ thứ t (trong tương lai)
 • r là tỷ lệ chiết khấu của dòng tiền cuối kỳ
 • n là số kì chiết khấu được

Trường hợp 4: Công thức xác định giá trị các khoản tiền vào đầu mỗi kỳ bằng nhau 

Công thức xác định giá trị các khoản tiền vào đầu mỗi kỳ bằng nhau
Công thức xác định giá trị các khoản tiền vào đầu mỗi kỳ bằng nhau

Trong đó:

 • PV là giá trị của dòng tiền ở hiện tại vào thời điểm cuối kỳ
 • A là giá trị khoản tiền ở cuối các kì có thể phát sinh trong tương lai
 • r là tỷ lệ chiết khấu của dòng tiền cuối kỳ
 • n là số kì chiết khấu được

Trường hợp 5: Công thức xác định giá trị hiện tại của dòng tiền đều vô hạn

Công thức xác định giá trị hiện tại của dòng tiền đều vô hạn
Công thức xác định giá trị hiện tại của dòng tiền đều vô hạn

Trong đó:

 • PV là giá trị của dòng tiền ở hiện tại vào thời điểm cuối kỳ
 • A là giá trị khoản tiền ở cuối các kì có thể phát sinh trong tương lai
 • r là tỷ lệ chiết khấu của dòng tiền cuối kỳ
 • n là số kì chiết khấu được

Trường hợp 6: Công thức xác định dòng tiền tăng trưởng đều vĩnh viễn 

Công thức xác định dòng tiền tăng trưởng đều vĩnh viễn 
Công thức xác định dòng tiền tăng trưởng đều vĩnh viễn

Trong đó:

 • PV là giá trị của dòng tiền ở hiện tại vào thời điểm cuối kỳ
 • A là giá trị khoản tiền ở cuối các kì có thể phát sinh trong tương lai
 • r là tỷ lệ chiết khấu của dòng tiền cuối kỳ
 • n là số kì chiết khấu được

Giá trị hiện tại của dòng tiền là một khái niệm chỉ giá trị thời gian của tiền. Việc tính giá trị hiện tại của dòng tiền sẽ góp phần hạn chế rủi ro mà doanh nghiệp có thể gặp phải. Đồng thời cũng là cơ sở để doanh nghiệp đánh giá các khoản đầu tư và phân bổ tài chính hợp lý. Theo dõi vinaccounting.vn để tìm hiểu thêm các quy định hiện hành trong lĩnh vực kế toán nhé.

Xem thêm: