Đơn vị kế toán là gì? Các nguyên tắc đối với đơn vị kế toán

Kế toán là một lĩnh vực pháp lý phức tạp và đòi hỏi tính chính xác tuyệt đối. Trong đó, đơn vị kế toán là một trong những khái niệm quan trọng hàng đầu mà bạn cần nắm rõ khi tìm hiểu về kế toán. Ở bài viết sau đây, mời bạn đọc cùng Vina Accounting tìm hiểu chi tiết hơn về đơn vị kế toán là gì và những nguyên tắc kế toán liên quan.

đơn vị kế toán là gì

Đơn vị kế toán là gì?

I. Đơn vị kế toán là gì?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4, Điều 3, Luật kế toán năm 2015, đơn vị kế toán sẽ bao gồm các cơ quan, tổ chức, đơn vị có lập báo cáo tài chính như sau: 

 • Đơn vị, tổ chức có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp. 
 • Các tổ chức, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.
 • Các đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước. 
 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. 
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

II. Tham khảo các nguyên tắc kế toán đối với đơn vị kế toán

đơn vị kế toán là gì

Các nguyên tắc kế toán đối với đơn vị kế toán

Các nguyên tắc kế toán đối với đơn vị kế toán được quy định như sau:

 • Đơn vị kế toán phải giải trình khi có sự thay đổi về quy định và phương pháp kế toán đã chọn trong báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, quy định và phương pháp kế toán đã chọn cũng phải được áp dụng nhất quán trong kỳ kế toán năm. 
 • Đơn vị kế toán phải thu thập, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong kỳ kế toán một cách khách quan, đầy đủ, đúng thực tế.
 • Khi đơn vị kế toán tiến hành lập báo cáo tài chính, các thông tin và số liệu phải được công khai, cụ thể như sau: 
 • Thông tin thu, chi ngân sách nhà nước (đối với đơn vị kế toán sử dụng ngân sách nhà nước)
 • Quyết toán thu, chi tài chính năm (đối với đơn vị kế toán không sử dụng ngân sách nhà nước).
 • Mục đích huy động và sử dụng các khoản đóng góp, mức huy động, đối tượng đóng góp, kết quả sử dụng và quyết toán thu, chi từng khoản đóng góp (đối với đơn vị kế toán sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân)
 • Tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả; kết quả hoạt động kinh doanh; thu nhập của người lao động; trích lập và sử dụng các quỹ; các nội dung khác theo quy định của pháp luật (đối với đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh)
 • Báo cáo kiểm toán từ đơn vị kiểm toán.
 • Đơn vị kế toán phải dùng phương pháp đánh giá tài sản và phân bổ các khoản thu, chi một cách cẩn thận, rõ ràng và không làm ảnh hưởng, sai lệch tới kết quả hoạt động kinh tế, tài chính của doanh nghiệp.

Xem thêm:

III. Phân loại các loại kế toán của đơn vị kế toán

đơn vị kế toán là gì

Các loại hình kế toán của đơn vị kế toán bao gồm kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết

Theo quy định tại Điều 9, Luật kế toán năm 2015, đơn vị kế toán bao gồm 4 loại hình cụ thể như sau:

 • Kế toán tài chính: Thu thập, kiểm tra, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin tài chính, kinh tế cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông qua báo cáo tài chính.
 • Kế toán quản trị: Thu thập, phân tích, xử lý và cung cấp thông tin tài chính, kinh tế theo yêu cầu quản trị, quyết định kinh tế, tài chính của nội bộ đơn vị kế toán.
 • Kế toán tổng hợp:
 • Thu thập, ghi chép, xử lý và cung cấp các thông tin về hoạt động tài chính, kinh tế của đơn vị kế toán.
 • Phản ánh tình hình nguồn vốn tài sản, nguồn hình thành tài sản và tình hình hoạt động tài chính, kinh tế của đơn vị kế toán thông qua đơn vị tiền tệ. 
 • Kế toán chi tiết:
 • Thu thập, ghi chép, xử lý và cung cấp thông tin chi tiết thông qua các đơn vị hiện vật, tiền tệ và thời gian lao động theo từng đối tượng kế toán cụ thể của đơn vị kế toán. 
 • Minh họa cho kế toán tổng hợp.

Trên đây là những nội dung có liên quan tới đơn vị kế toán mà Vina Accounting muốn chia sẻ tới bạn đọc. Hy vọng các thông tin mà bài viết cung cấp sẽ hữu ích và giúp bạn có thể áp dụng vào thực tế để giải quyết các vấn đề trong công việc. Ngoài ra, nếu bạn còn câu hỏi hoặc thắc mắc nào khác, vui lòng liên hệ với Vina Accounting thông qua số hotline 0901 22 73 88 để được giải đáp nhanh nhất.