Điều Kiện Khấu Trừ Thuế GTGT Theo Pháp Lý Mới Nhất 2023

Khấu trừ thuế GTGT là phương pháp được áp dụng với loại hình thuế GTGT. Doanh nghiệp xác định số thuế GTGT cần phải nộp vào ngân sách nhà nước dựa trên dữ liệu lấy số thuế GTGT đầu ra trừ đi số thuế GTGT đầu vào. Trong bài viết này, cùng VINA ACCOUNTING phân tích và tìm hiểu kỹ hơn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT theo quy định pháp luật. 

Khấu trừ thuế GTGT là gì? 

Khấu trừ thuế GTGT là việc bù trừ giữa số thuế GTGT đầu vào với số thuế GTGT đầu ra khi phát sinh trong kỳ, quý hoặc tháng. Từ đó, doanh nghiệp sẽ xác định được số thuế GTGT phải nộp hoặc chưa khấu trừ hết được chuyển sang kỳ sau. 

Định nghĩa về khấu trừ thuế GTGT
Định nghĩa về khấu trừ thuế GTGT

Cách tính số thuế GTGT phải nộp được tính như sau: 

Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ = Số thuế GTGT đầu ra – số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 

Trong đó: 

 • Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn GTGT trong kỳ chính là số thuế GTGT đầu ra 
 • Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào (phải đáp ứng được các nguyên tắc và điều kiện được khấu trừ).

Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT 

(A) Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ trong sản xuất kinh doanh, cho, biếu, tặng, khuyến mại,… chịu thuế được khấu trừ toàn bộ. Ngay cả thuế GTGT đầu vào tổn thất không được bồi thường như: thiên tai, hỏa hoạn,… cũng được khấu trừ. 

Cụ thể: 

 • Xăng dầu bị hao hụt trong quá trình vận chuyển, bơm rót; 
 • Thuế GTGT đầu vào của trạm y tế, nhà ở phục vụ công nhân trong khu công nghiệp,… được khấu trừ; 
 • Chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam công tác mà đã có văn bản nêu rõ doanh nghiệp Việt Nam chịu chi phí chỗ ở của chuyên gia nước ngoài khi công tác ở Việt Nam thì được khấu trừ chi phí thuê nhà

(B) Không khấu trừ số thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT 

Cụ thể: 

 • Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cho cả hàng hóa dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì cần tách riêng thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế. Khấu trừ ở phần thuế GTGT dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT. 
 • Nếu không tách rạch ròi được giữa hàng hóa dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì thuế GTGT đầu vào được khấu trừ bằng cách xác định tỷ lệ doanh thu không phải kê khai tính nộp thuế GTGT/chịu thuế GTGT trên tổng doanh thu. 

(C)  Thuế GTGT gia tăng phải tính nguyên giá hoặc chi phí được trừ và không được khấu trừ đối với các tài sản cố định, máy móc thiết bị, sản xuất vũ khí quốc phòng an ninh; sử dụng cho tổ chức tín dụng, bảo hiểm, chứng khoán,…

Ví dụ: Ô tô dưới 10 chỗ có giá 1,5 tỷ đồng (chưa tính thuế GTGT). Xe ô tô này không dùng để kinh doanh hoặc làm xe lái thử thì thuế GTGT tương đương giá trị trên 1,5 tỷ đồng không được khấu trừ. 

(D) Đối với hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT không được khấu trừ đầu vào. Trừ các hoạt động viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại,… thuế GTGT được khấu trừ. 

Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT
Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT

(E) Với hàng hóa dịch vụ mua từ 20 triệu trở lên, phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu đáp ứng điều kiện, thuế GTGT sẽ được khấu trừ Ngược lại, đơn vị thực hiện hạch toán tiền thuế GTGT đầu vào sẽ không khấu trừ vào nguyên giá của tài sản cố định. 

(F) Thuế GTGT đầu vào được kê khai, khấu trừ trong kỳ phát sinh. Đơn vị kê khai khấu trừ cần bổ sung trước khi có quyết định thanh kiểm tra thuế nếu bị sai sót khi kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào. 

(G) Trong quá trình sản xuất khép kín, đơn vị sử dụng sản phẩm không chịu thuế GTGT để sản xuất thành phẩm chịu thuế thì thuế GTGT đầu vào ở các khâu được khấu trừ.

(H) Các đối tượng không phải nộp thuế GTGT như đơn vị hành chính sự nghiệp, văn phòng công ty không trực tiếp hoạt động kinh doanh thì không được phép khấu trừ thuế GTGT hay hoàn thuế GTGT. Trong quá trình làm việc, nếu phát sinh sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT, các đơn vị này phải đăng ký, kê khai và nộp thuế GTGT riêng cho hoạt động sản xuất kinh doanh đó.

(I)  đối với hóa đơn có các dấu hiệu như hóa đơn không đúng quy định pháp luật; hóa đơn không ghi hoặc ghi sai tên, mã số thuế; hóa đơn giả, bị tẩy xóa;…thì tổ chức kinh doanh đó không được khấu trừ thuế GTGT.

Có 9 nguyên tắc để khấu trừ thuế GTGT
Có 9 nguyên tắc để khấu trừ thuế GTGT

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT theo quy định pháp luật

Điều kiện chung khấu trừ thuế GTGT 

 • Hàng hóa mua trong nước có hóa đơn GTGT hợp pháp. Hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu cần có chứng từ nộp thuế GTGT tờ khai nhập khẩu, chứng từ nộp thuế GTGT thay cho nhà cung cấp nước ngoài. 
 • Séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu,… dùng chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán; 
 • Bù trừ công nợ mua bán hàng, vay mượn hàng hoặc tiền hay đối trừ 3 bên; 
 • Ủy quyền thanh toán qua bên thứ 3, công nợ còn lại từ 20 triệu đồng trở lên nếu có chứng từ thanh toán qua ngân hàng mới được khấu trừ thuế GTGT. 

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào với hàng xuất khẩu

Dựa theo điều 16 tại Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về hàng xuất khẩu để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào cần đáp ứng các thủ tục và điều kiện sau đây: 

 • Hợp đồng bán, gia công hàng hóa, cung cấp dịch vụ; 
 • Tờ khai hải quan đã thực hiện xong thủ tục hải quan theo quy định
 • Hóa đơn thương mại bán hàng xuất khẩu. 

Lưu ý về tờ khai hải quan 

Không cần dùng đến tờ khai hải quan trong các trường hợp sau: 

 • Hàng hóa, dịch vụ phần mềm hoặc qua phương tiện điện tử
 • Xây dựng, lắp đặt công trình trong ở nước ngoài hoặc khu vực phi thuế quan
 • Cung cấp điện, nước, đồ dùng văn phòng phẩm,… cho doanh nghiệp chế xuất như lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng,…
 • Chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc dưới hình thức được coi là thanh toán qua ngân hàng. 
Điều kiện để khấu trừ thuế GTGT
Điều kiện để khấu trừ thuế GTGT

Các câu hỏi thường gặp về khấu trừ thuế GTGT

Hỏi: Hàng hóa bị tổn thất do hỏa hoạn có được khấu trừ thuế GTGT không? 

Đáp: Tùy từng trường hợp cụ thể như sau: 

 • Nếu tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp chưa mua bảo hiểm và chưa được bồi thường thì được khấu trừ thuế GTGT. Ngược lại, nếu  tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp đã mua bảo hiểm và đã được bồi thường theo giá bao gồm thuế GTGT thì không được khấu trừ thuế GTGT; 
 • Tổ chức kinh doanh hoặc doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng minh các trường hợp tổn thất không được bồi thường để được khấu trừ thuế GTGT. 

Hỏi: Tôi mua hàng hóa với hóa đơn có giá trị dưới 20 triệu, cụ thể là là 18 triệu 750 nghìn và thanh toán bằng tiền mặt có được khấu trừ thuế GTGT không? 

Đáp: Trong trường hợp này chưa thể kết luận hóa đơn đó có được khấu trừ thuế GTGT hay không. Bởi cần kiểm tra lại ngày xuất hóa đơn, tổng giá trị mua vào của nơi bán với nhà cung cấp là nhỏ hơn hay từ 20 triệu trở lên. Nếu tổng giá trị mua vào từ 20 triệu trở lên thì hóa đơn không được khấu trừ thuế GTGT. 

Các câu hỏi thường gặp về khấu trừ thuế GTGT
Các câu hỏi thường gặp về khấu trừ thuế GTGT

Hỏi: Doanh nghiệp A trong tháng 10.2022 nhập kho hàng hóa với số liệu như sau: 

 • Ngày 2.10 nhập kho trong nước 100 bộ tai nghe AirPods, đơn giá nhập kho 2.000.000/bộ. thuế suất GTGT 10%
 • Ngày 15.10 nhập kho trong nước 80 bộ tai nghe AirPods, đơn giá nhập kho 1.800.000/bộ, thuế suất GTGT 10%
 • Ngày 17.10 công ty xuất kho bán 150 bộ tai nghe AirPods cho công ty B, đơn giá xuất kho 2.350.000/bộ, thuế suất GTGT 10%. 

Vậy thuế GTGT được khấu trừ là bao nhiêu? 

Đáp: 

+ Thuế GTGT đầu vào = (100 x 2.000.000 + 80 x 1.800.000) x 10% = 34.400.000

+ Thuế GTGT đầu ra = (150 x 2.350.000) x 10% = 35.350.000

⇒ Vậy, thuế GTGT phải nộp = 35.350.000 – 34.400.000 = 850.000đ 

Hỏi: Công ty M trong tháng 11.2022 có mua hàng nhập kho 500 hộp bánh ăn kiêng với đơn giá 85.000/hộp, thuế suất GTGT 10%. Ngày 30.11.2022 công ty xuất khẩu bán sang Trung Quốc 500 hộp bánh ăn kiêng với đơn giá 6$/hộp, tỷ giá $= 24.000, thuế suất GTGT 10%. Vậy thuế GTGT là bao nhiêu? 

Đáp: Thuế GTGT sẽ được tính như sau: 

 • Thuế GTGT đầu vào = (500 x 85.000) x 10% = 4.250.000đ
 • Thuế GTGT đầu ra = (500 x 6 x 24.000) x 0% = 0đ

⇒ Vậy thuế GTGT được khấu trừ GTGT là 4.250.000đ

Trên đây, Vina Accounting đã chia sẻ tất cả các thông tin quan trọng về điều kiện khấu trừ thuế GTGT. Hiểu rõ các nguyên tắc và quy định pháp luật hiện hành đến khấu trừ thuế giúp doanh nghiệp hạch toán chính xác và hiệu quả hơn. 

Xem thêm: