Giải đáp thắc mắc: Đăng ký hộ kinh doanh cá thể mất bao lâu?

Kinh doanh hộ cá thể là mô hình đơn giản và phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đăng ký hộ kinh doanh cá thể mất bao lâu và nộp hồ sơ tại đâu. Để giải đáp những thắc mắc này, mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của Vina Accounting.

I. Đăng ký hộ kinh doanh thành lập hộ kinh doanh cá thể ở đâu?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP cho biết: “Đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh”.

Vì vậy, sau khi chuẩn bị hoàn tất hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, bạn cần đem nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở chính, thuộc phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể mất bao lâu

II. Thông tin về đăng ký hộ kinh doanh cá thể mất bao lâu?

Thời gian đăng ký hộ kinh doanh cá thể đã được làm rõ trong Điều 28: Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thuộc Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp như sau:

  • Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về vấn đề thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn tối đa 3 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ.
  • Nếu hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh chưa hợp lệ, phòng Đăng ký kinh doanh phải có trách nhiệm thông báo tới người nộp hồ sơ về nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung bằng văn bản trong thời hạn tối đa 3 ngày, tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Trong đó, phòng Đăng ký kinh doanh phải ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, nộp trong một Thông báo yêu cầu sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
  • Nếu quá thời hạn nêu trên mà bạn vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, chưa thay đổi được nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hoặc chưa nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì bạn có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể mất bao lâu

Vì vậy, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong khoảng 3 ngày, tính từ ngày bạn nộp hồ sơ xin phép cấp giấy. Điều kiện để được cấp đó là:

  • Ngành, nghề kinh doanh không nằm trong danh sách Nhà nước cấm.
  • Tên hộ kinh doanh hợp lệ với những quy định về yêu cầu đặt tên doanh nghiệp.
  • Chịu trách nhiệm nộp đầy đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.
  • Giấy xin phép đăng ký kinh doanh được điền đầy đủ thông tin và các giấy tờ kèm theo trong hồ sơ đăng ký kinh doanh được nộp đầy đủ.

Khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký sẽ gửi lại một giấy biên nhận có ghi rõ ngày nộp hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan đăng ký sẽ gửi thông báo yêu cầu chỉnh sửa và bổ sung.

Bài viết trên của Vina Accounting đã làm rõ vấn đề đăng ký hộ kinh doanh cá thể mất bao lâu. Hy vọng nội dung này sẽ giúp bạn luôn chủ động trong việc xin cấp giấy phép kinh doanh hộ gia đình. Nếu còn điều gì thắc mắc, bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline 0901 22 73 88 để được đội ngũ chuyên gia tư vấn tận tâm.