Đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp tư nhân mới nhất hiện nay

Hiện nay, theo quy định pháp luật Việt Nam thì doanh nghiệp tư nhân có rất nhiều đặc tính pháp lý mà chủ doanh nghiệp cần biết. Hãy cùng Vina Accounting tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về vấn đề các đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp tư nhân mới nhất hiện nay nha.

dac diem phap ly cua danh nghiep tu nhan

I. Cơ sở pháp lý

– Luật doanh nghiệp 2014.

– Nghị định 96/2015/NĐ-CP.

– Nghị định 78/2015/NĐ-CP. 

II. Tính pháp lý của doanh nghiệp tư nhân

1. Về bản chất pháp lý

dac diem phap ly cua danh nghiep tu nhan

Xem thêm: Vốn pháp định của doanh nghiệp tư nhân là bao nhiêu?

Bản chất pháp lý 

 • Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động cả doanh nghiệp đối với toàn bộ toàn tài sản của cá nhân đó. 
 • Các công ty tư nhân không được phép phát hành chứng khoán dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.
 • Doanh nghiệp tư nhân không được góp vốn thành lập công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, không được mua cổ phần, phần vốn góp.

2. Về vốn đầu tư 

 • Quỹ đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; phần vốn bằng tài sản khác cũng cần ghi rõ số lượng và giá trị thu hồi của tài sản. 
 • Toàn bộ vốn và tài sản sử dụng vào hoạt động kinh doanh, kể cả vốn vay và tài sản thuê phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của công ty theo quy định của pháp luật. 
 • Chủ doanh nghiệp nghiệp tư nhân có quyền tăng, giảm giảm các khoản đầu tư vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Việc tăng, giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống dưới mức vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải phải đăng ký với Cơ quan đăng ký thương mại thì mới được giảm vốn.

3. Về vấn đề quản lý doanh nghiệp

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với mọi hoạt động điều hành của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau thuế và việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. 
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp quản lý, điều hành doanh nghiệp hoặc thuê người khác. Tuy nhiên, người thuê người khác làm Giám đốc doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các tranh chấp kinh doanh trước trọng tài, Tòa án. 
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chính là chủ doanh nghiệp tư nhân.

4. Cho thuê doanh nghiệp

dac diem phap ly cua danh nghiep tu nhan

Cho thuê doanh nghiệp 

Xem thêm: Doanh nghiệp tư nhân và tư cách pháp lý của nó như thế nào?

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ cơ sở kinh doanh của mình nhưng phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan thuế trong thời hạn 3 ngày làm việc và kèm theo bản sao hợp đồng thuê có công chứng, kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực thi hành. 

Trong thời hạn thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Hợp đồng thuê tài sản quy định quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu và bên thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

5. Về vấn đề bán doanh nghiệp

 • Quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác sẽ được chủ doanh nghiệp quyết định.
 • Chủ doanh nghiệp sau khi bán vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trước thời điểm doanh nghiệp được chuyển giao, trừ trường hợp người mua, người bán và con nợ của chủ doanh nghiệp có thỏa thuận khác.
 • Người mua và người bán phải tuân theo luật lao động. 
 • Người mua lại doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi quyền sở hữu doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật nay.

Trên đây, là những thông tin chính xác nhất về đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp tư nhân mà chủ doanh nghiệp cần biết để có thể kinh doanh một cách hiệu quả. Nếu có thắc mắc cần được giải đáp thì bạn có thể liên hệ với Vina Accounting qua website vinaaccounting.vn hoặc hotline 0901 22 73 88 để được tư vấn tận tình.