Công Việc Của Kế Toán Thuế Trong Doanh Nghiệp [Mới Nhất]

Công việc của kế toán thuế trong doanh nghiệp gồm những gì? Kế toán thuế là một vị trí quan trọng và không thể thiếu trong hầu hết các doanh nghiệp hiện nay. Đây được coi là cầu nối và là sợi dây liên kết giữa các doanh nghiệp và nhà nước. Vậy công việc kế toán thuế trong doanh nghiệp bao gồm những gì, quá trình làm việc và nhiệm vụ của ngành thể hiện như thế nào? Hãy cùng Vina Accounting tìm hiểu chi tiết hơn qua bài viết sau đây nhé! 

Vì sao cần kế toán thuế trong doanh nghiệp?

Thuế đóng góp một phần quan trọng vào nguồn thu của ngân sách nhà nước. Có nhiều loại thuế khác nhau tùy thuộc vào lĩnh vực sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp. Tất cả các doanh nghiệp đều phải tuân thủ quy định thuế và báo cáo thuế theo yêu cầu của nhà nước.

Với mục tiêu giúp doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững, kế toán thuế được ra đời. Kế toán thuế có nghĩa là thu thập, xử lý, theo dõi, hạch toán và báo cáo thông tin liên quan đến các loại thuế theo quy định của nhà nước.

Kế toán thuế đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu trong việc liên kết giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế. Vai trò và nhiệm vụ chính của kế toán thuế bao gồm:

 • Tập hợp và thu thập các hóa đơn và chứng từ liên quan đến hoạt động kinh tế của doanh nghiệp để theo dõi và ghi sổ hạch toán.
 • Lập báo cáo thuế theo định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm.
 • Chuẩn bị và đệ trình các báo cáo tài chính, báo cáo thuế như báo cáo thuế TNDN (Thuế thu nhập doanh nghiệp), TNCN (Thuế thu nhập cá nhân) và báo cáo thuế cuối năm.
 • Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu hoặc xảy ra vấn đề liên quan.
 • Kiểm tra và so khớp thông tin trong hóa đơn GTGT (Giá trị gia tăng) và báo cáo tài chính.
 • Tổng hợp và lập báo cáo về báo cáo thuế GTGT đầu vào và đầu ra của doanh nghiệp.
 • Kiểm tra hóa đơn đầu vào và đầu ra, cũng như báo cáo sử dụng hóa đơn.
 • Tạo hồ sơ hoàn thuế khi có yêu cầu.
 • Cập nhật kiến thức về các quy định mới trong lĩnh vực Luật thuế để áp dụng trong kế toán thuế và điều chỉnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Vì sao cần có kế toán thuế trong doanh nghiệp?
Vì sao cần có kế toán thuế trong doanh nghiệp?

Công việc chính của bên kế toán thuế trong doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp mới thành lập, nhiệm vụ của kế toán thuế là thực hiện kê khai và nộp lệ phí môn bài. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp, công việc của kế toán thuế diễn ra liên tục và liên kết với nhau theo từng giai đoạn thời gian: hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

Nhiệm vụ của kế toán thuế đầu năm

Nhiệm vụ của kế toán thuế vào đầu năm
Nhiệm vụ của kế toán thuế vào đầu năm

Trong ngày làm việc, kế toán thuế có nhiệm vụ thu thập và xử lý các hóa đơn phát sinh, sử dụng chúng như cơ sở để hạch toán và kê khai. Kế toán cần nhập thông tin từ hóa đơn vào hệ thống để làm căn cứ cho việc tổng hợp kết quả kinh doanh.

Dưới đây là một số công việc hàng ngày tiêu biểu của kế toán thuế:

 • Thu thập và lưu trữ hóa đơn đầu ra và đầu vào.
 • Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của hóa đơn: Kế toán kiểm tra các thông tin trên hóa đơn để phát hiện các sai lệch và so sánh với nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh.
 • Xử lý các hóa đơn GTGT bị viết sai: Kế toán phải xử lý các trường hợp mà thông tin trên hóa đơn GTGT không chính xác hoặc không đúng quy định.

Nhiệm vụ của kế toán thuế đối với doanh nghiệp cuối năm

Vào cuối năm, kế toán thuế sẽ phải tiến hành một số công việc quan trọng như sau:

 • Hoàn thành tất cả các báo cáo về tài chính cho cả năm. Đây được coi là công việc quan trọng nhất. Báo cáo tài chính năm sẽ bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh báo cáo tài chính và bảng cân đối số phát sinh tài khoản.
 • Lập báo cáo thuế quý IV.
 • Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho cả năm.
 • Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho cả năm.
 • Chuẩn bị và in các loại sổ sách để phục vụ cho việc quyết toán thuế và kiểm toán. Các loại sổ sách này bao gồm sổ cái các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, sổ chi tiết các tài khoản, bảng trích khấu hao tài sản cố định, phiếu thu – chi, và nhiều sổ sách khác.

Các công việc này đều rất quan trọng để đảm bảo tuân thủ quy định thuế và sẵn sàng cho các hoạt động kiểm toán.

Nhiệm vụ của kế toán thuế vào cuối năm
Nhiệm vụ của kế toán thuế vào cuối năm

Nhiệm vụ của kế toán thuế doanh nghiệp hàng tháng, hàng quý

Hàng tháng, bên kế toán thuế của doanh nghiệp cần đảm bảo những công việc sau:

 • Lập tờ khai thuế GTGT(giá trị gia tăng) nếu như doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc có doanh thu trong khoảng từ 50 tỷ đồng trở lên.
 • Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân nếu doanh nghiệp có phát sinh số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ 50 triệu VNĐ trở lên.
 • Lập tờ khai cho các loại thuế khác nếu áp dụng.
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng (đối với doanh nghiệp mới thành lập trong vòng 12 tháng).
 • Thực hiện các bút toán phân bổ cho dụng cụ, công cụ và trích hao tài sản cố định.
 • Cân đối các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán và có phương án xử lý; không để việc dồn lại vào cuối năm.
Nhiệm vụ của kế toán thuế hàng tháng, hàng quý
Nhiệm vụ của kế toán thuế hàng tháng, hàng quý

Hàng quý, kế toán thuế có trách nhiệm lập các báo cáo theo quý. Các loại báo cáo này bao gồm:

 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) – áp dụng cho các doanh nghiệp mới thành lập và có doanh thu dưới 50 tỷ VNĐ.
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân.
 • Báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp, bao gồm các thông tin về các hóa đơn đã sử dụng và những hóa đơn bị hỏng.

Lưu ý: Hạn chót nộp các báo cáo trên là vào ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

Trên đây là những thông tin chi tiết nhất về công việc của kế toán thuế trong doanh nghiệp mà Vina Accounting đã giới thiệu tới bạn đọc. Hy vọng qua bài viết này, các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan nhất về công việc và nhiệm vụ quan trọng của kế toán thuế nhé! 

Xem thêm: