Hướng dẫn thứ tự các bước cách nộp báo cáo tài chính qua mạng

Hằng năm, các đơn vị kế toán của doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính cho cơ quan có thẩm quyền trước thời hạn quy định. Báo cáo tài chính giúp nhà nước nắm bắt được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Dưới đây là bài viết hướng dẫn cách nộp báo cáo tài chính qua mạng mà Vina accounting muốn gửi đến bạn đọc.

cach nop bao cao tai chinh qua mang

I. Những lưu ý trước khi lập và nộp báo cáo tài chính qua mạng

Để chọn ra chế độ kế toán phù hợp thì doanh nghiệp cần xác định được quy mô kinh doanh.

– Áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 132 hoặc 133 đối với doanh nghiệp siêu nhỏ.

– Áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 133 hoặc 200 đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 200 đối với doanh nghiệp lớn.

Theo thông tư 133 thì báo cáo tài chính bao gồm: báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, bảng cân đối tài khoản, báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo thông tư 200 thì báo cáo tài chính bao gồm: báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán.

Lưu ý: Đối với thông tư 200 thì bắt buộc phải có lưu chuyển tiền tệ còn bảng cân đối số phát sinh thì không bắt buộc. Đối với thông tư 133, bắt buộc phải có bảng cân đối phát sinh còn lưu chuyển tiền tệ thì không bắt buộc.

II. Thời hạn quy định nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp?

Thời gian nộp báo cáo tài chính nhà nước khác với báo cáo tài chính tư nhân nên các kế toán cần lưu ý.

– Đối với doanh nghiệp là nhà nước

Thời hạn nộp báo cáo tài chính theo quý được quy định:

+ Chậm nhất là 20 ngày kể từ khi kế toán nộp BCTC quý. Chậm nhất là 45 ngày đối với tổng công ty Nhà nước, công ty mẹ.

+ Theo thời hạn mà công ty mẹ quy định đối với đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp.

cach nop bao cao tai chinh qua mang

Xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy kinh doanh cửa hàng

Thời hạn nộp báo cáo tài chính theo năm được quy định:

+ Chậm nhất là 30 ngày kể từ khi kế toán nộp BCTC năm. Chậm nhất là 90 ngày đối với tổng công ty Nhà nước, công ty mẹ.

+ Theo thời hạn mà công ty mẹ quy định đối với đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước. 

Chú ý: Thông thường kỳ kế toán năm là 12 tháng tính từ 01/01 đến hết 31/12 năm dương lịch. Kỳ kế toán quý là 03 tháng, tính từ ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý. Kỳ kế toán tháng là 01 tháng, tính từ ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng.

– Đối với các loại hình doanh nghiệp khác thời gian nộp BCTC là:

+ Chậm nhất là 30 ngày (kỳ kế toán năm) đối với đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh. Chậm nhất là 90 ngày đối với các đơn vị kế toán khác.

+ Theo thời gian đơn vị kế toán cấp trên quy định thì đơn vị kế toán trực thuộc nộp BCTC năm.

III. Hướng dẫn cách nộp báo cáo tài chính qua mạng nhanh chóng, đơn giản nhất.

Để báo cáo tài chính được nộp qua mạng thì bộ tài chính phải được kết xuất file XML và kế toán phải làm BCTC trên phần mềm HTKK hoặc phần mềm hỗ trợ khác xuất được file XML.

Thứ tự nộp báo cáo tài chính qua mạng:

– Bước 1: Đăng nhập phần mềm HTKK bằng mã số thuế, chọn báo cáo tài chính và chọn bộ báo cáo tài chính theo thông tư 200 hoặc 133.

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ lập báo cáo theo thông tư 133 thì có 2 mẫu.

Mẫu 01a: Tài sản và nợ phải trả trên báo cáo tài chính theo tính thanh khoản giảm dần.

Mẫu 01b: Tài sản và nợ phải trả trên báo cáo tài chính theo tính ngắn hạn và dài hạn.

Trừ báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần.

Trình bày báo cáo trên phần mềm HTKK, hoàn thành thì xuất và lưu file dưới dạng file XML.

cach nop bao cao tai chinh qua mang

Xem thêm: Quy trình, thủ tục, hồ sơ xin giấy phép kinh doanh spa?

– Bước 2: Nộp báo cáo tài chính qua mạng

+ Truy cập vào trang Website https://thuedientu.gdt.gov.vn và đăng nhập. Khi đăng nhập cuối mã số thuế thêm đuôi _QL và cắm chữ số ký token vào máy tính như vậy lệnh mới được thực hiện.

+ Nếu doanh nghiệp nộp lần đầu tiên hoặc chuyển chế độ kế toán thì nhấn đăng ký mới nộp được báo cáo tài chính qua mạng.

+ Nếu doanh nghiệp đã đăng ký thì tiến hành chọn khai thuế và nộp báo cáo tài chính qua mạng.

cach nop bao cao tai chinh qua mang

– Xem doanh nghiệp đã đăng ký những tờ khai nào thì thực hiện: 

Đăng nhập trang Website vào mục khai thuế chọn đăng ký tờ khai. Sau đó hệ thống sẽ hiện ra danh sách tờ khai doanh nghiệp đã đăng ký.

– Các bước đăng ký tờ khai

+ Chọn mục khai thuế, chọn mục đăng ký tờ khai và bấm đăng ký thêm tờ khai.

+ Chọn mục báo cáo tài chính và chọn mẫu tờ khai mà doanh nghiệp áp dụng, chọn năm và chọn tiếp tục chọn chấp nhận. Vậy là hoàn thành đăng ký tờ khai.

– Hướng dẫn thứ tự nộp báo cáo tài chính qua mạng:

+ Chọn mục khai thuế, nộp tờ khai XML, chọn tệp tờ khai, ký tên điện từ, nhập mã pin và nộp tờ khai. Như vậy, là đã hoàn thành xong việc nộp báo cáo tài chính qua mạng.

Trên đây là bài viết mà Vina accounting muốn gửi đến bạn đọc. Nếu thắc mắc hay muốn tìm hiểu thêm về các vấn đề liên quan đến kế toán thì bạn hãy gọi điện đến hotline 0901 22 73 88 hoặc truy cập vào trang Website vinaaccounting.vn