Cách Lập Tờ Khai Quyết Toán Thuế TNCN Theo TT 05/QTT-TNCN

Căn cứ vào quy định hiện hành, các doanh nghiệp cần phải quyết toán thuế TNCN dù có hay không việc phát sinh thu nhập chịu thuế của nhân viên. Trong bài viết này, VINA ACCOUNTING sẽ nói rõ về các vấn đề liên quan đến cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN, hướng dẫn cách lập cũng như bộ hồ sơ quyết toán thuế TNCN cần chuẩn bị những gì… để các doanh nghiệp tham khảo. 

Quy định về kê khai quyết toán thuế TNCN 

Theo khoản 6 điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và căn cứ công văn 636/TCT-DNNCN ngày 12/3/2021 của Tổng cục Thuế, quy định về kê khai quyết toán thuế TNCN như sau: 

  • Tất cả những người lao động mà doanh nghiệp đã trả lương trong năm dù người đó có nộp hay không nộp thuế TNCN thì doanh nghiệp cần có trách nhiệm lập tờ khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN thay (trường hợp được ủy quyền). 
  • Nếu có trường hợp doanh nghiệp không trả lương cho bất kỳ 1 người lao động nào trong năm thì không phải quyết toán thuế TNCN (không nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN)
  • Với những trường hợp cá nhân ủy quyền có số thuế thì sẽ nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 trở xuống, doanh nghiệp vẫn cần kê khai quyết toán. Sau khi kê khai xong, chọn mục “Miễn thuế cho cá nhân…” hệ thống sẽ tự động không cộng thêm số thuế phải nộp thêm. 
Quy định về kê khai quyết toán thuế TNCN
Quy định về kê khai quyết toán thuế TNCN

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN gồm những gì? 

Dưới dây là hồ sơ quyết toán thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập: 

  • Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN ban hành kèm Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC. 
  • Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu mẫu lũy tiến từng phần mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80. 
  • Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80. 
  • Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80. 
Cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ quyết toán thuế TNCN
Cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 

Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK) bằng MST của doanh nghiệp. 

Chọn Thuế thu nhập cá nhân ⇒ chọn 05/QTT-TNCN ⇒ chọn kỳ tính thuế. (Nếu quyết toán thuế không tròn năm thì tick ô “Quyết toán thuế không tròn năm”)

Bước 2: Kê khai quyết toán thuế theo mẫu số 05/QTT-TNCN

Sau khi kê khai tại phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN, phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN, phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN thì hệ thống sẽ tự động cập nhật sang “Tờ khai 05/QTT-TNCN”. 

Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN
Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN

Hướng dẫn kê khai phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN

Tờ phụ lục này dành cho người lao động thuộc diện cá nhân cư trú và ký HĐLĐ 3 tháng trở lên. Doanh nghiệp có thể tổng hợp bảng kê trên file Excel rồi tải lên HTKK nếu có nhiều lao động. 

Người lao động trong thời gian thử việc, nếu đủ điều kiện ủy quyền thì tổng thu nhập điền vào phụ lục 05-1/BK. Còn nếu không đủ điều kiện ủy quyền thì tách thu nhập từng phần và điền vào phụ lục 05-1BK và 05-2BK. 

Mã chỉ tiêu [07] – [09]: điền đầy đủ thông tin người lao động gồm họ tên, mã số thuế, số CCCD. 

Mã chỉ tiêu [10]: Tick chọn nếu cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế. 

Mã chỉ tiêu [11]: Tổng các nguồn thu nhập chịu thuế bao gồm tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có HĐLĐ từ 3 tháng trở lên. 

Mã chỉ tiêu [12]: Tổng thu nhập chịu thuế mà tổ chức,cá nhân trả thu nhập cho người lao động do làm việc trong việc kinh tế trong kỳ. 

Mã chỉ tiêu [13]: Khoản thu nhập chịu thuế làm căn cứ để xét miễn hoặc giảm thuế theo Hiệp định nhằm tránh bị đánh thuế lần 2. 

Mã chỉ tiêu [14]: Số người ohuj thuộc mà người lao động đăng ký giảm trừ gia cảnh.

Mã chỉ tiêu [15]: Tổng các khoản giảm trừ cho bản thân và giảm trừ cho người phụ thuộc. 

Mã chỉ tiêu [16]: Các khoản đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, từ thiện,…

Mã chỉ tiêu [17]: Các khoản đóng góp bảo hiểm như BHYT, BHTN, BHXH,…

Mã chỉ tiêu [18]: Quỹ hưu trí tự nguyện được trừ. 

Mã chỉ tiêu [19]: Thu nhập tính thuế cập nhật tự động. 

Mã chỉ tiêu [20]: Số thuế TNCN đã được khấu trừ. 

Mã chỉ tiêu [21]: Số thuế TNCN được giảm trừ do làm việc trong khu kinh tế kỳ. 

Mã chỉ tiêu [22]: Phần mềm tự động cập nhật tổng số thuế cần nộp. 

Mã chỉ tiêu [23]: Nếu số thuế đã nộp bị thừa thì cần làm thủ tục hoàn thuế hoặc chuyển kỳ sau. 

Mã chỉ tiêu [24]: Số thuế nộp thuế cần nộp bổ sung. 

Sau khi đã điền các mục trong phụ lục 05-1BK-TNCN, nhấn “ghi’ để phần mềm cập nhật số liệu sang tờ khai 05-QTT-TNCN. 

 Phụ lục 05-1BK-TNCN

Phụ lục 05-1BK-TNCN

Hướng dẫn kê khai phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN

Tờ khai này dành cho các đối tượng ký HĐLĐ thời vụ, HĐLĐ dưới 3 tháng hoặc các cá nhân không cư trú. Nếu doanh nghiệp có nhiều lao động thì có thể thống kê trên file excel và tải lên phần mềm HTKK. 

Mã chỉ tiêu [07] – [09]: Điền đầy đủ thông tin cá nhân

Mã chỉ tiêu [10]: Nhấn chọn “cá nhân không cư trú”

Mã chỉ tiêu [11]: Tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công đã trả cho cá nhân cư trú nhưng không ký HĐLĐ hoặc HĐLĐ dưới 3 tháng, cá nhân không cư trú. 

Mã chỉ tiêu [12]: Khoản tiền doanh nghiệp mua BHNT, … cho người lao động. 

Mã chỉ tiêu [13]: Khoản thu nhập chịu thuế được giảm trừ do người làm việc tại khu kinh tế. 

Mã chỉ tiêu [14]: Khoản thu nhập chịu thuế làm căn cứ được miễn giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế lần 2. 

Mã chỉ tiêu [15]: Tổng thuế TNCN mà doanh nghiệp đã khấu trừ của từng cá nhân

Mã chỉ tiêu [16]: Số thuế từ việc mua BHNT hoặc các loại bảo hiểm không bắt buộc của doanh nghiệp cho người lao động. 

Mã chỉ tiêu [16]: Mã chỉ tiêu [12] x 10% 

Mã chỉ tiêu [17]: Số thuế TNCN được giảm khi làm việc trong khu kinh tế

Phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN
Phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN

Hướng dẫn kê khai phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN

  • Doanh nghiệp cần kê khai đầy đủ số lượng người phụ thuộc đã tính giảm trừ trong năm trong phụ lục mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN
  • Trong trường hợp người phụ thuộc không rõ ngày tháng sinh thì lấy ngày 1/1 nhập vào mục chỉ tiêu ngày sinh. 
  •  Tại cột “Thời gian giảm trừ – đến tháng”, điền ngày, tháng năm hiện tại quyết toán. 
Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN
Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN

Thời hạn nộp kê khai quyết toán thuế TNCN 

Theo quy định, thời hạn nộp kê khai quyết toán thuế TNCN cũng là hạn “chót” nộp tiền thuế (nếu có), chậm nhất là ngày 31/3.

Thời hạn nộp kê khai quyết toán thuế TNCN
Thời hạn nộp kê khai quyết toán thuế TNCN

Bài viết trên chúng tôi đã hướng dẫn chi tiết cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN trên hệ thống Hỗ Trợ Kê Khai (HTKK) theo mẫu số 05/QTT-TNCN đối với các doanh nghiệp. Đón đọc các bài viết khác về thuế thu nhập cá nhân trên website Vina Accounting.

Xem thêm: