Các Loại Thuế Hộ Kinh Doanh Phải Nộp Là Gì? Cách Tính Thuế Chi Tiết

Các loại thuế hộ kinh doanh phải nộp là các khoản thuế mà hộ kinh doanh phải nộp vào ngân sách nhà nước. Các khoản thuế cần nộp này sẽ được quy định rõ tại Luật thuế của Việt Nam. Vậy hộ kinh doanh phải nộp những loại thuế gì hay hộ kinh doanh cá thể đóng thuế như thế nào? Cùng Vina Accounting tìm hiểu về các loại thuế khi kinh doanh phải nộp theo quy định nhé.

Các loại thuế kinh doanh phải nộp

Thuế (Tax) là một khoản tiền bắt buộc phải đóng cho Nhà nước thông qua các cơ quan có thẩm quyền. Việc đóng thuế nhằm đáp ứng cho các khoản chi dịch vụ công và các hoạt động vì lợi ích cộng đồng. Vậy đâu là các loại thuế hộ kinh doanh phải nộp hay chi trả?

Các loại thuế hộ kinh doanh phải nộp được căn cứ vào Điều 8 tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Bộ luật Quản lý thuế. Theo đó, các loại thuế hộ kinh doanh cá thể phải nộp là:

 • Lệ phí thuế môn bài được quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP
 • Thuế giá trị gia tăng (GTGT/ VAT) được quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC
 • Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC
Theo quy định hộ kinh doanh phải nộp những loại thuế nào?
Theo quy định hộ kinh doanh phải nộp những loại thuế nào?

Ngoài các loại thuế hộ kinh doanh phải nộp trên thì còn có nhiều khoản thuế khác cần đóng. Bao gồm thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên,… (nếu thuộc đối tượng chịu thuế của các luật này). Theo quy định pháp luật, các loại thuế hộ kinh doanh phải nộp được xác định bằng cách:

 • Căn cứ xác định Thuế môn bài:

Thuế môn bài hay lệ phí môn bài được áp dụng cho các hộ kinh doanh cá thể. Cùng với các hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh. Mức thuế này sẽ căn cứ vào doanh thu bình quân trên năm để tính.

 • Căn cứ xác định thuế TNCN và Thuế GTGT:

Thuế TNCN và thuế GTGT được quy định tại Điều 2, 3 của Thông tư 92/2015/TT-BTC. Theo đó, phương pháp thuế khoán chính là cách xác định số thuế TNCN và thuế GTGT.

Hướng dẫn tính thuế khoán môn bài hộ kinh doanh

Thuế khoán là một phương pháp dùng để tính các loại thuế hộ kinh doanh phải nộp. Loại thuế này sẽ được tính theo tỷ lệ (%) dựa trên doanh thu khoán do cơ quan thuế ấn định. Vậy nộp thuế hộ kinh doanh cá thể theo phương pháp thuế khoán áp dụng cho đối tượng nào?

Có 2 đối tượng thuộc trường hợp áp dụng phương pháp thuế khoán hộ kinh doanh. Một là, những hộ kinh doanh có đăng ký nộp thuế theo phương pháp khoán. Hai là, các hộ kinh doanh bị ấn định hình thức khoán doanh thu. Do các hộ này không tuân thủ đúng các quy định về kê khai doanh thu.

Các mức thuế cho hộ kinh doanh cá thể đối với thuế khoán môn bài
Các mức thuế cho hộ kinh doanh cá thể đối với thuế khoán môn bài

Thuế khoán môn bài là một trong các loại thuế hộ kinh doanh phải nộp. Loại thuế này sẽ căn cứ vào doanh thu để xác định mức thu lệ phí. Đối với những cá nhân, hộ gia đình đã giải thể, ngừng sản xuất kinh doanh đang hoạt động trở lại. Mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Còn những cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh đã giải thể nhưng đã kinh doanh trở lại. Thì phải đóng lệ phí môn bài cả năm trong thời gian 6 tháng đầu năm. Đóng 50% lệ phí môn bài cả năm trong thời gian 6 tháng cuối năm.

Các hộ kinh doanh cá thể có phải nộp thuế không?
Các hộ kinh doanh cá thể có phải nộp thuế không?

Theo đó, mức thuế khoán môn bài được thực hiện theo quy định của Thông tư 65/2020/TT-BTC. Nộp thuế kinh doanh cá thể, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sẽ có các mức thuế môn bài là:

 • Nộp thuế môn bài 300.000 đồng/ năm – Doanh thu trên 100 – 300 triệu/ năm
 • Nộp thuế môn bài 500.000 đồng/ năm – Doanh thu trên 300 – 500 triệu/ năm
 • Nộp thuế môn bài 1.000.000 đồng/ năm – Doanh thu trên 500 triệu/ năm

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài theo quy định gồm có:

 • Cá nhân/ hộ gia đình kinh doanh – không có địa điểm kinh doanh cố định hoặc không hoạt động kinh doanh thường xuyên
 • Hộ gia đình/ cá nhân/ nhóm cá nhân – có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm
 • Cá nhân/ các cá nhân/ hộ gia đình – sản xuất muối, tổ chức nuôi trồng/ đánh bắt thủy hải sản, dịch vụ hậu cần nghề cá
 • Cá nhân/ nhóm cá nhân/ hộ gia đình – lần đầu thành lập hoặc ra hoạt động kinh doanh sản xuất.

Hướng dẫn tính thuế TNCN và thuế GTGT đối với hộ kinh doanh

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tiếng Anh có nghĩa là Personal income tax. Tại Việt Nam, thuế TNCN được quy định và căn cứ theo Luật Quản lý thuế 2019. Theo đó, khái niệm thuế TNCN có nghĩa là một khoản nộp bắt buộc đối với cá nhân khi có thu nhập tính thuế theo quy định.

Thuế giá trị gia tăng (GTGT/ Vat) trong tiếng Anh có nghĩa là tiếng Anh Value Added Tax. Các quy định về thuế GTGT được nêu rõ tại Luật Thuế giá trị gia tăng 2008. Khái niệm thuế GTGT được hiểu là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ.

Thuế TNCN và thuế GTGT là gì và tính thế nào?
Thuế TNCN và thuế GTGT là gì và tính thế nào?

Thuế TNCN và thuế GTGT là 2 trong các loại thuế hộ kinh doanh phải nộp theo quy định của nhà nước. Vậy hộ kinh doanh cá thể đóng thuế bao nhiêu? Hay các loại thuế phải nộp của hộ kinh doanh theo quy định có cách tính thế nào? Dưới đây là nguyên tắc tính thuế TNCN và thuế GTGT cho hộ kinh doanh.

Nguyên tắc tính các loại thuế hộ kinh doanh phải nộp 

 • Khi tính thuế TNCN và thuế GTGT phải căn cứ vào Thông tư 40/2021/TT-BTC với Thông tư 100/2021/TT-BTC
 • Cá nhân/ hộ kinh doanh phải thực thi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo luật thuế TNCN, thuế GTGT
 • Cá nhân/ hộ kinh doanh có tổng doanh thu dưới 100 triệu đồng thì được miễn nộp thuế GTGT và TNCN
 • Cá nhân/ hộ kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình có mức doanh thu dưới 100 triệu/đồng cần xác nhận cá nhân để không nộp thuế TNCN, thuế GTGT
Hộ kinh doanh cá thể đóng thuế gì theo TNCN và GTGT?
Hộ kinh doanh cá thể đóng thuế gì theo TNCN và GTGT?

Cách tính các loại thuế hộ kinh doanh phải nộp theo TNCN và GTGT

 • Thuế TNCN cần nộp =  Tỷ lệ % (thuế TNCN) x Doanh thu (tính thuế TNCN)
 • Thuế GTGT cần nộp = Tỷ lệ % (thuế GTGT) x Doanh thu (tính thuế GTGT)

Đối với các loại thuế hộ kinh doanh phải nộp tính theo doanh thu tính thuế

Doanh thu tính thuế GTGT và TNCN là các loại thuế hộ kinh doanh phải nộp áp dụng cho các trường hợp chịu thuế. Khoản doanh thu này tính trên toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng. Cùng với các khoản tiền cung ứng hàng hóa và dịch vụ bao gồm:

 • Các khoản hỗ trợ đạt doanh số, thưởng, khuyến mãi, chiết khấu thanh toán/ thương mại và chi phí hỗ trợ bằng tiền/ không bằng tiền
 • Các khoản phụ thu, trợ giá và phí thu thêm được hưởng theo quy định của pháp luật
 • Các khoản bồi thường (do vi phạm hợp đồng hoặc các khoản bồi thường khác tính vào doanh thu tính thuế TNCN)
 • Các nguồn doanh thu khác không xác định thu tiền được hay chưa thu được

Đối với tỷ lệ % thuế tính các loại thuế hộ kinh doanh phải nộp

 • Trường hợp cá nhân/ hộ kinh doanh hoạt động đa lĩnh vực đa ngành nghề: Đối với từng lĩnh vực, ngành nghề phải thực hiện kê khai và tính theo tỷ lệ (%) thuế trên doanh thu
 • Trường hợp cá nhân/ hộ gia đình không xác định được doanh thu của lĩnh vực/ ngành nghề hoặc xác định trái với thực tế: Theo quy định của pháp luật về thuế, cơ quan thuế sẽ ấn định cho từng lĩnh vực và ngành nghề

Các loại thuế hộ kinh doanh phải nộp là nghĩa vụ phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Hộ kinh doanh cá thể đóng thuế bao nhiêu cũng được quy định rõ theo Luật thuế hiện hành. Hy vọng, bài viết sẽ giúp bạn xác định được các loại thuế hộ kinh doanh phải nộp cho nhà nước. Theo dõi vinaaccounting.vn để biết thêm các loại thuế theo quy định hiện hành nhé.

Xem thêm: