Bạn đang khởi nghiệp và đang gặp khó khăn, hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn – Tel: 0898 136 333 – Hotline: 0901 22 73 88

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

TRUNG TÂM HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh là tổ chức trực thuộc VINA GLOBAL, thực hiện chức năng hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư cho các tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước.
Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh có các nhiệm vụ sau đây: Thực hiện dịch vụ hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

* TẦM NHÌN: Giai đoạn 2020 – 2025: Là đơn vị uy tín hàng đầu Việt Nam trong vai trò hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư cho các tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước. Đồng thời thực hiện chức năng kết nối & chuyển giao công nghệ, thương mại hóa hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc Gia.

* SỨ MỆNH: Kết nối các mạng lưới và cung cấp dịch vụ hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc Gia;

Vina Global Hỗ trợ khởi nghiệp

THƯ VIỆN GIẢI PHÁP

Dưới đây là các bài viết chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm nhiều năm của chúng tôi, khi sát cánh cùng các doanh nghiệp

PHẢN HỒI CỦA ĐỐI TÁC

Chúng tôi tin tưởng rằng: tất cả đối tác đã sử dụng sản phẩm, dịch vụ đều hài lòng và đã đạt được những thành công, bước tiến lớn,
dưới đây là một số phản hồi của đối tác về chúng tôi.

VINA GLOBAL: Cất cánh ước mơ của bạn thành công!